Skip to content
Menu
Menu

Nezamestnanosť v PSK je opäť najvyššia na Slovensku

Nárast miery evidovanej nezamestnanosti klesá

Nezamestnanosť v Prešovskom kraji opäť stúpla. Oproti máju je však rast miery evidovanej nezamestnanosti o polovicu nižší. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zameranej na geopriestorové informácie – geopresovregion.sk.

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v mesiaci jún najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji. A to na úroveň 11,18 %, čo je o 0,25 percentuálneho bodu viac než v máji. Prešovský kraj je tak znova jediným krajom na Slovensku, ktorý eviduje nezamestnanosť vyššiu ako 10 %.

Dobrou správou je, že nárast nezamestnaných už nie je taký rapídny. Len pre porovnanie, v máji dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji 10,73 %, čo bolo o 0,56 percentuálneho bodu viac než v apríli. Aktuálne je to o polovicu percentuálnych bodov menej.

Pozitívom je tiež, že v okresoch Poprad a Kežmarok došlo k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti, a to o – 0,08, resp. 0,75 percentuálneho bodu, čo bolo do veľkej miery spôsobené oživením cestovného ruchu, ktorý má pre ekonomiku v daných okresoch významný vplyv.

Potvrdzuje to aj fakt, že kým v máji bolo v profesii „Pracovníci v službách a obchode“ evidovaných v Popradskom okrese 524 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), v júni ich bolo o 49 menej, t. j. 475. Ešte výraznejší pokles bol zaznamenaný v rovnakej štatistike v okrese Kežmarok, a to z májových 461 UoZ na 398 evidovaných uchádzačov ku koncu júna (pokles o 63 UoZ). Celkovo tak bolo vyradených z evidencie v okrese Poprad 25 uchádzačov o zamestnanie, v Kežmarku ich bolo až 194.

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je aj naďalej v okrese Kežmarok (18,29 %), nasleduje Vranov nad Topľou (15,77 %) a Sabinov (14,85 %). Práve v týchto okresoch je podľa Atlasu rómskych komunít 2019 najväčší počet Rómov.

Dobrým signálom z prostredia trhu práce je pozitívny vývoj voľných pracovných miest (VPM) vo väčšine okresov Prešovského kraja. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny evidoval nárast počtu VPM až v deviatich okresoch Prešovského kraja. Najviac voľných pracovných miest bolo v okrese Poprad, naopak, úbytok bol zaznamenaný v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Levoča a Stropkov. Keďže spôsob evidencie a vedenie štatistík o VPM je pomerne zložitý a môže byť často skreslený, je potrebné na to nazerať s istou rezervou.

Všetky aktuálne informácie o regióne nielen z oblasti trhu práce sú dostupné na geoportáli Prešovského kraja – geopresovregion.sk.

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie