Skip to content
Menu
Menu

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: JUDr. Pavel Hagyari Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Hagyari

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Dr. Ján Bync Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

PhDr. Ján Bync PhD.

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: PaedDr. Patrik Tomič, MBA Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

PaedDr.-Patrik-Tomič

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Jana Kočišová Čížová Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Jana Kočišová Čižová

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Michal Rohrbock Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Michal Rohbock

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Nikola Hajdová Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Nikola Hajdová

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Marek Jaš Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Marek-Jaš-snk

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ:  Bc. Marek Andrejov Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Marek Andrejov

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Michal Mrva Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Michal Mrva

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Ingrid Frohmannová Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

IF03

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: PhDr.  Mgr. Vladimír Borecký Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

PhDr. Mgr. Michal Rohbock

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Kamil Šofranko Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Kamil Šofranko

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: prof. PhDr. Radovan Bačík Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Prof.PhDr.-Radovan-Bačík-snk

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Renáta Fedorčíková Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Renáta Fedorčíková

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Ján Dvoščák Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Ján Dvorščák

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Peter Dvorský Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Peter Dvorský

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Dominik Šotik Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Dominik Šotik

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Marek Košč Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Marek Košč

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Jozef Lukáč Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Lukáč Jozef

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Peter Ihnat Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Peter Ihnat

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: doc.Ing. Ján Dobrovič, PhD. Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Ján Dobrovič

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Miroslav Barna  Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Miroslav Barna

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: PhDr. Andrea Kmecová  Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

PhDr. Andrea Kmecová

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Ing. Jozef Bednár  Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Ing. Jozef Bednár

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Ing. Alexander ERNST  Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Ing. Alexander ERNST

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia. Objednávateľ: Gabriel Paľa  Dodávateľ: Veles Consulting LLC 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA

Gabriel Paľa