Skip to content
Menu
Menu

Koncert pre milovníkov operného spevu v Prešove bol nevšedný

Občianske združenie Prešovská gotika zorganizovala minulý týždeň v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove koncert operných árií pod názvom – Tri soprány v Prešove. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa v Prešove.

Pod dramaturgiu koncertu sa podpísala výnimočná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry profesorka Eva Blahová, dcéra Dr. Janka Blahu, prvého slovenského profesionálneho tenoristu opery SND v Bratislave, ktorá bola osobne účastná na tomto koncerte. Jej dlhoročné skúsenosti v oblasti vokálnej interpretácie sa odzrkadlili v zaujímavom programe koncertu vystihujúcom charakter hlasov jednotlivých mladých sopranistiek. Všetky tri interpretky sa prezentovali na vysokej technicko-umeleckej úrovni v rámci svojho hlasovo-interpretačného zatriedenia. Zahraničné interpretky Zoya Petrova (Rusko) a Julia Radosz (USA) majú za sebou už množstvo úspešných súťaží a speváckych skúseností.

Koncert pre milovníkov operného spevu v Prešove bol nevšedný
Organ v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove pochádzajúci zo 17. storočia. Prešov, 3. október. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Úspešné sopranistky

Sopranistka Zoya Petrova interpretovala árie koloratúrneho charakteru, v ktorých ukázala svoju výnimočnú technickú zdatnosť a obrovskú muzikalitu. Náročné spevácke pasáže zvládla s nesmiernou ľahkosťou, intonačnou istotou a veľkou dynamickou škálou. Hlas priezračne zvonil v celom rozsahu, pričom nestrácal zo svojej farby, mäkkosti i lahodnosti zvuku.

Julia Radosz disponuje mladodramatickým sopránom, čomu nasvedčoval aj repertoár tejto interpretky. Charakterovo dramatické spevácke party zvládla s obrovskou bravúrou a s bohato členeným hudobno-dramatickým výrazom.

Michalovčanka Miriam Brandisová (absolventka muzikológie na VŠMU v Bratislave), svojou muzikalitou a precíteným speváckym prejavom nijako nezaostávala za jej speváckymi kolegyňami v oblasti lyrického sopránu. Predstavila sa predovšetkým áriami z tvorby B. Smetanu a A. Dvořáka. Po speváckej  stránke jej veľkým kladom bola pokojná široká kantiléna, zrozumiteľná spevácka dikcia, isto a zvonivo znejúca vysoká hlasová poloha.

Výkony všetkých troch speváčiek erudovane a na vysokej umeleckej úrovni podporila svojim klavírnym sprievodom Slovenka Xénia Maskalíková.

Mladým interpretkám želáme veľa úspechov v ich ďalšom speváckom napredovaní. Nadšený aplauz početného publika na záver koncertu bol dôkazom vysokého umeleckého zážitku.

Marta Polohová
Foto: OZ Prešovská gotika, FB