Skip to content
Menu
Menu

Kultúrne organizácie PSK sa uchádzajú o európske peniaze

Celkovo 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK chystajú modernizáciu a rekonštrukciu svojich priestorov i zvýšenie bezpečnosti návštevníkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na projektové zámery žiadajú organizácie financie z ministerstva kultúry vo výške 2,65 milióna eur. Krajskí poslanci schválili na svojom októbrovom zastupiteľstve 5%-né spolufinancovanie vo výške viac ako 175-tisíc eur.

Krajskí poslanci sa na pondelkovom (18. 10.) zasadnutí Zastupiteľstva PSK zaoberali projektovými zámermi kultúrnych organizácií na podporu ich udržateľnosti počas pandémie. Celkovo 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa totiž zapojilo do výzvy ministerstva kultúry v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkovo sa uchádzajú o 2,65 milióna eur.

Peniaze z európskych zdrojov chcú organizácie využiť na modernizáciu materiálno-technického a technologického vybavenia. Poslanci odklepli na tieto zámery v rámci 5%-ného spolufinancovania viac ako 175-tisíc. Výška projektov predstavuje minimálnu výšku 30-tisíc eur a maximálnu 200-tisíc eur.

„Teší nás, že z 27 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja prejavilo záujem vstúpiť do tejto výzvy celkovo 23 organizácií. Budeme veľmi radi, ak budú aj úspešní. Pretože táto výzva im môže pomôcť najmä v tom, aby poskytovali kvalitné služby v krajších a lepšie vybavených priestoroch, a aby čo najmenej ohrozovali našich návštevníkov v rámci pandémie Covid-19. Celková hodnota projektov predstavuje vyše 2,8 milióna eur,“ uviedla vedúca Odboru kultúry Emília Antolíková.

Medzi najväčšie projekty patrí modernizácia reflektorov, osvetlenia i dezinfekcia vzduchu v divadelných sálach Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Hodnota projektu predstavuje 245-tisíc eur. Divadlo žiada na projekt 200-tisíc eur, z toho PSK by malo prispieť sumou vo výške 45-tisíc eur.

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove chce zrekonštruovať sociálne zariadenia a priestory divadla, zároveň nakúpi materiálno-technické yvbavenie zamerané na prevenciu v boji s pandémiou. Celková hodnota projektu je 211-tisíc eur, požadovaný príspevok z ministerstva kultúry je maximálna výška 200-tisíc eur. Kraj sa bude spolupodieľať sumou 11-tisíc eur.

V rovnakej výške, teda 211-tisíc eur, je aj plánovaný projekt Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá chystá modernizáciu interiérového vybavenia, t. j. nové regály,pulty, oddychové zóny. PSK rovnako v rámci 5%-ného spolufinancovania prispeje sumou 11-tisíc eur z požadovaného nenávratného finančného príspevku 200-tisíc eur.

Revitalizácia priestorov a modernizácia vybavenia čaká aj Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove. Organizácia počíta so zabudovaným svetelných a výstavných systémov vo výstavnej miestnosti, taktiež s vybudovaním toaliet a umyvárne pre návštevníkov v dielni ľudových remesiel. Okrem iného je v pláne aj výmena zastaralého vybavenia. A to v hodnote 200-tisíc eur, z čoho požadovaná výška príspevku je 190-tisíc eur a 10-tisíc eur zafinancuje samospráva.

Medzi najväčšie projektové zámery patrí aj takmer 200-tisícový projekt Vihorlatskej knižnice v Humennom, ktorá počíta so zlepšením hygienických podmienok, novými elektrickými rozvodmi a výmenou podlahovej krytiny. Kraj sa má podieľať na spolufinancovaní sumou 10-tisíc eur z takmer 190-tisícovej žiadanej výšky.

Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach zakúpi novú 3D techniku s profesionálnym ozvučením, OLED 4K displeje, vrátane edukačných dotykových panelov a vytvorí interaktívnu multimediálnu miestnosť. Projekt obsahuje aj návrh a riešenie autorského digitálneho edukačného obsahu, ktorý je plne kompatibilný s dielom A. Warhola a má parametre súčasných zážitkových a vzdelávacích muzeálnych či umeleckých expozícií. Hodnota projektového zámeru je takmer 187-tisíc eur. Múzeum žiada o príspevok vo výške viac ako 177-tisíc eur a PSK sa bude spolupodieľať na projekte sumou viac ako 9300 eur.

Medzi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú aj ďalšie organizácie: Krajské múzeum v Prešove, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Múzeum v Kežmarku, Vihorlatské múzeum v Humennom, Podtatranské múzeum v Poprade, Tatranská galéria v Poprade, Šarišská galéria v Prešove, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Podtatranská knižnica v Poprade, Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Knižnica J.. Henkela v Levoči, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

Lea Heilová