Skip to content
Menu
Menu

Po novej cykloceste sa dostanete z centra až k Toryse

(ako) – V Prešove pribudol dlho plánovaný cyklochodník Mlynský náhon. Stavba je vo finálnej fáze a v týchto dňoch na nej prebiehajú dokončovacie práce.

Po troch nových cyklochodníkoch, ktoré mesto Prešov vybudovalo vlani na Sekčovskej, Masarykovej a Wilec hôrke, môžu cyklisti využívať aj ďalší cyklistický chodník, ktorý vznikol medzi Kúpeľnou a vysokoškolským areálom. Ide o plánovanú cyklotrasu v blízkosti centra Prešova, v celkovej dĺžke takmer 450 metrov a v šírke minimálne 2,5 metra.

Netradičné značenie

Nový cyklochodník pretína existujúce železničné priecestie, pričom v týchto miestach pribudlo aj netradičné značenie pripomínajúce šachovnicu. „Ide o typ vodorovného dopravného značenia, ktoré vzniklo po konzultácii so ŽSR. Jeho cieľom je upozorniť vodičov, že ide o priechod vyhradený pre cyklistov a chodcov, cez ktorý je zakázaný prejazd autom. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov, ktorí prechádzajú cez železničnú trať. V rámci projektu bol preložený aj existujúci chodník pre chodcov v dĺžke 33 metrov,“ povedal o cykloceste hovorca mesta Vladimír Tomek.

Trasa kopíruje Mlynský náhon

Cyklistický chodník smerovo rešpektuje polohu zasypaného koryta pôvodného Mlynského náhonu s križovaniami existujúcich miestnych komunikácií (ulice Tarasa Ševčenka, Zápotockého, Protifašistických bojovníkov a 17. novembra), ako aj existujúcich chodníkov pre peších. Jazdné pruhy v trase Mlynského náhonu sú ohraničené bývalým opevneným korytom potoka. Bočnú oporu cyklistického chodníka tvoria pôvodné okraje Mlynského náhonu (kamenné murivo špárované maltou). V mieste súbehu so zeleňou je osadený záhonový betónový obrubník.

Ako informoval hovorca Vadimír Tomek, po dokončení na mieste pribudnú ešte lavičky pre peších, stojany na bicykle pred ZŠ Kúpeľná a jeden odpadkový kôš.

Celkové náklady na stavebné práce vrátane nenávratného finančného príspevku predstavujú 88 254,89 eur. Mesto Prešov sa na projekte podieľa sumou 16 446,21 eur.

Foto: presov.sk

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA