Skip to content
Menu
Menu

Požehnali historizujúci most na cyklotrase

Vo Veľkom Šariši požehnali a uviedli do života cyklotrasu i historizujúci most. Cyklisti tak môžu plynule prejsť z Prešova až do záhradkárskej osady v Šarišských Michaľanoch. Mesto Veľký Šariš je v súčasnosti pravdepodobne mesto s najväčším počtom kilometrov cyklotrás na Slovensku v prepočte na počet obyvateľov.

 Cyklotrasa, ktorá spája mestá Prešov a Veľký Šariš, sa začala budovať v roku 2007. „Postupom času vznikali ďalšie projekty, ktorých súčasťou bolo vybudovanie nových cyklolávok cez rieku Torysa, dopravného značenia a cykloprístreškov. V súčasnosti je dokončená II. a III. etapa cyklotrás. Súčasťou II. etapy je cyklotrasa vedúca zo severnej časti mesta, od mlynskej vlečky, až po záhradkársku osadu v Šarišských Michaľanoch,“ informoval vedúci oddelenia výstavby na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši Tomáš Slovák.

Za jediný rok vo Veľkom Šariši v rámci dvoch projektov úspešne vybudovalo takmer 5 km nových cyklociest, vrátane tohto unikátneho mosta. „Preinvestovalo sa necelých 1,2 mil. eur, pričom mesto prispelo sumou vo výške 90-tisíc eur.  Zaujímavosťou je, že dĺžka samostatných cyklociest s asfaltovým povrchom v našom meste tak presiahla 1 meter na 1 obyvateľa. Dovolím si preto povedať, že sme sa presunuli do 21. storočia, kde je cyklodoprava základom nielen bezpečného a ekologického životného štýlu, ale aj súčasťou nášho bežného dňa,“ skonštatoval primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.

Historizujúca lávka láka cyklistov

Súčasťou tejto trasy je taktiež historizujúca cyklolávka cez rieku Torysa. Projektant chcel spojiť minulosť s prítomnosťou, preto sú na lávke prvky, ktoré pripomínajú hrad. „Po niekoľkých návštevách na hradnom kopci a preštudovaní obrázkov, ako vyzeral hrad v dobe najväčšej slávy, som chcel preniesť na podpery niečo charakterizujúce a spájajúce s hradom. Po niekoľkých návrhoch – jeden návrh mal na strednej podpere dokonca vyhliadkovú vežu – som zakomponoval do podpier hradby s povrchovou úpravou kamenného muriva. Na strednej podpere je navrhnutá oddychová konzolovitá vyhliadka na severnú a južnú stranu. Na podpery sú kotvené nosné laná, na ktoré pomocou zvislíc je zavesená drevená konštrukcia mostovky so zábradlím. Vidieť to množstvo ľudí, ktoré sa doposiaľ prišlo pozrieť  na “rozprávkovú” lávku, a počúvať ich reakcie dáva dobrý pocit na srdci z práce, ktorá bola vykonaná. Som rád, že som mohol aspoň čiastočne prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu,“ zdôraznil projektant Jozef Kuruc z ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby.

Cyklotrasu i cyklolávku stavala firma Doprastav. „Bola to pre nás výzva postaviť tento historizujúci most, ale veľmi sme sa na to tešili. Samotné dielo sa cyklistom páči. Je to miesto, kde sa dá zastaviť a načerpať silu na ďalšiu cestu,“ povedal prešovský riaditeľ Doprastavu Martin Valko.

Príbeh tejto trasy sa začal písať ešte v roku 2013, keď sa zanietenci stretli a prekonávali prekážky. „Za ten čas sa vo Veľkom Šariši vymenili traja primátori, všetci si pekne podávali žezlo a urobil sa na cyklotrase ďalší pokrok, stále sa okolo tejto trasy vznáša pozitívny duch,“ skonštatovala cyklokoordinátorka Prešovského samosprávneho kraja Viera Štupáková.

Novovzniknutá trasa je zaujímavá tým, že je obkolesená prírodou a vedie popri vodnom toku, čo ju robí určite zaujímavejšou a atraktívnejšou ako cyklotrasy vedené paralelne popri súčasných cestách. „Trasa, ktorá je pre samotné mesto možno z turistického hľadiska najdôležitejšia, vznikla v intraviláne mesta, súbežne popri rieke Torysa, presnejšie úsek Doliny – Pod Bikošom. Táto cyklotrasa bola dokončená v roku 2019,“ uviedol Slovák. Päťkilometrový úsek z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian je súčasťou projektu EuroVelo 11. EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. EuroVelo 11 má spojiť najsevernejší bod Škandinávie Cape Nord v Nórsku s Aténami v Grécku. „Mesto Veľký Šariš sa týmto stalo súčasťou tohto projektu, čo ho logicky predurčuje stať sa turistickou atrakciou. Mesto smeruje všetky kroky k tomu, aby Veľký Šariš nebol len prechodnou zastávkou, ale aby bolo pre niektorých turistov aj cieľom,“ zdôraznil Slovák.

Chýba úsek v Šarišských  Michaľanoch

Na to, aby sa cyklista mohol vybrať z Prešova až do Lipian, sa potrebuje dokončiť chýbajúca časť cyklotrasy v Šarišských Michaľanoch. trase, čím sa vyhnú frekventovanej a nebezpečnej hlavnej ceste. Teší ma, že okrem toho budú mať cyklisti z trasy aj zážitok. Lávka pripomínajúca hradné múry je totiž nepochybne veľkou atrakciou, ktorá u„Som veľmi rád, že Veľký Šariš už má kompletne dokončenú cyklotrasu až po Šarišské Michaľany, na ktorú mohol prispieť finančnou čiastkou aj Prešovský samosprávny kraj. Naša pomoc smerovala na výstavbu 2. etapy  cez Výzvu pre región vo výške viac ako 27-tisíc eur. Dobrou správou je, že sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky a presvedčiť riadiaci orgán, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a schválil potrebné financie na vybudovanie chýbajúcej časti cyklotrasy v Šarišských Michaľanoch. Aktuálne je zmluva v štádiu prípravy a na jeseň tohto roku by sa mohlo začať už aj so samotnou výstavbou. Keď všetko pôjde podľa plánov, budúci rok prejdú cyklisti plynule z Prešova až do Lipian po značenej cyklotrase, čím sa vyhnú frekventovanej a nebezpečnej hlavnej ceste. Teší ma, že okrem toho budú mať cyklisti z trasy aj zážitok. Lávka pripomínajúca hradné múry je totiž nepochybne veľkou atrakciou, ktorá už teraz láka stovky cyklistov a turistov zo širokého okolia,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Lávku i cyklotrasu požehnali v stredu 24. júna. Primátor Veľkého Šariša, koordinátorka cyklistiky Prešovského samosprávneho kraja a prešovský riaditeľ Doprastavu most krstili zlatým mokom, keďže je toto mesto aj mestom pivovaru. Po cyklotrase v tento deň premávali retrocyklisti a rozdávali legitimácie.

Text a foto: ver