Skip to content
Menu
Menu

V Prešovskom kraji testovali novú technológiu na pomoc seniorom v prípade pádu v domácnosti

V Prešovskom kraji testovali novú technológiu na pomoc seniorom v prípade pádu v domácnosti, v samotnom Prešove sa občania môžu už čoskoro tešiť aj na vynovený sociálny portál.

Občianske združenie DIANOVUM, o. z. v spolupráci so spoločnosťou Intellope, s. r. o. stoja za uskutočnením pilotného projektu automatického a nepretržitého monitoringu pádu seniorov v domácnostiach Prešovského samosprávnej kraja.

V 60 domácnostiach seniorov v mestách a obciach kraja boli v rámci pilotného projektu inštalované testované zariadenia na analógové alebo SIM pripojenie. Až 42% zapojených účastníkov sa pritom nachádzalo vo vekovej skupine 90 rokov a viac.

Následne po dobu 6 mesiacov od októbra 2019 do marca 2020 bola seniorom poskytovaná bezplatne rozšírená sociálna služba tzv. domáceho tiesňového volania (v Zákone o sociálnych službách uvedená v §52 ako Monitoring a signalizácia potreby pomoci), ktorú zabezpečovala Asociácia samaritánov SR.

Základná služba spočíva v tom, že do domu, resp. bytu seniora sa nainštaluje prístroj domáceho tiesňového volania. Ten sa skladá zo základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia rozhovor s dispečingom z celého bytu klienta a tlačidla tiesňového volania. Tlačidlo je možné nosiť na zápästí alebo na krku, ako prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. Služba je dostupná 24h denne, 7 dní v týždni a umožňuje:

  • včas upozorniť na život ohrozujúci stav osoby,
  • znížiť zásahy záchranných zložiek len na nutné prípady, tj. eliminovať zbytočné výjazdy,
  • zvýšiť celkový pocit bezpečnosti a pohody klientov (je tu niekto, kto im zavolá, pripomenie dôležité udalosti, porozpráva sa s nimi, kto bude v prípade potreby k dispozícii 24h denne).

Prínos domáceho tiesňového volania vzrastá pre ľudí vo vyššom veku, ktorí žijú sami a majú viaceré pridružené choroby či zdravotné obmedzenia. Štát, resp. samosprávy sa však oproti iným sociálnym službám povinne nepodieľa na jej (spolu)financovaní.

Rozšírená služba, ktorej prínos sa v pilotnom projekte testoval, spočívala v zabudovanom senzore pádu na náramku s núdzovým tlačidlom. V prípade pádu seniora sa mal senzor aktivovať a zaslať automatické alarmové hlásenie dispečerskému stredisku.

Ako dopadli výsledky polročného testovania?

Zatiaľ čo základná služba sa dlhodobo preukazuje ako dôležitá a opodstatnená pre seniorov, v pilotnom projekte senzor pádu „pohorel“.  Z 59 spustených alarmov boli všetky falošné, tj. k pádu seniora nedošlo. Pre objektívnosť je však potrebné poznamenať, že boli použité technológie iba od jedného výrobcu a pilotný projekt bol realizovaný na malej vzorke účastníkov počas pomerne krátkeho obdobia – 6 mesiacov.

Aj takéto testovanie však minimálne poukazuje na to, aby sme hneď nepodľahli akejkoľvek technologickej novinke, ale v prvom rade vyskúšali jej reálny prínos v praxi pri riešení konkrétneho problému. Najmä pokiaľ ide zraniteľné skupiny v spoločnosti, akými sú seniori a poskytovanie sociálnych služieb z verejných zdrojov.

Pilotný projekt nepretržitého monitoringu pádu bol zrealizovaný v rámci širšieho projektu Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy, podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa vo výške 358 491,65 €.

V rámci aktivít tohto projektu bola zrealizovaná aj ďalšia zaujímavá novinka. Prešovčania sa môžu tešiť od júla na vynovený portál www.socialnypresov.sk, ktorý bude poskytovať užitočné informácie v sociálnej oblasti. Novinkou v rámci portálu bude tzv. Program možností v meste pre skupinu seniorov a ZŤP a tiež prezentovanie rôznych údajov dostupných z registrov orgánov štátnej správy.

Prehľad všetkých aktivít projektu bude po jeho ukončení dostupný na http://dianovum.org/seniorsity.html.

Zdroj obrázku vyššie: https://novo.neat-group.com