Skip to content
Menu
Menu

Aj ty môžeš pomôcť formovať poľsko-slovenské pohraničie

Obyvatelia pohraničia ako aj všetky zainteresované osoby môžu ovplyvniť formu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. Po mnohých mesiacoch intenzívnej spolupráce, cezhraniční partneri pripravili návrh programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027, financovaný z európskych fondov. Teraz nadišiel čas jeho verejných konzultácií.

Poľsko-slovenská cezhraničná spolupráca má dlhoročnú tradíciu. Projekty sa financujú od roku 2004, najskôr v rámci programu PHARE a potom v rámci programu Interreg. Vďaka európskym fondom sa zrealizovalo takmer 2 000 projektov v hodnote viac ako 400 miliónov EUR.

V rokoch 2021 – 2027 bude program naďalej podporovať cestné projekty a projekty v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Významná časť finančných prostriedkov pôjde na rozvoj cestovného ruchu a prehĺbenie sociálnych a hospodárskych vzťahov.

Projekty sa budú snažiť ešte lepšie zohľadňovať špecifické potreby rôznych spoločenských skupín. Prispejú tiež k zachovaniu a vytvoreniu nových pracovných miest v prihraničnej oblasti.

Finančný príspevok môžu dostať aj iniciatívy zamerané na ochranu a rozvoj biodiverzity, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a turistov v súvislosti s klimatickými zmenami. S príspevkom môžu počítať aj mikroprojekty, ktoré už roky úspešne prispievajú k posilňovaniu poľsko-slovenských väzieb.

Počas konzultácii sa môžete vyjadriť k dôležitým otázkam cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. Pripomienky predložené počas konzultácií budú zohľadnené v priebehu prípravy finálnej verzie programu. Podrobnosti o priebehu konzultácií nájdete na webovej stránke programu Interreg Poľsko – Slovensko v záložke „Program 2021 – 2027“. Pripomienky je možné zasielať do 22. augusta.

Odbor strategického rozvoja Ú PSK
oddelenie regionálneho rozvoja