Skip to content
Menu
Menu

Investovali do opravy prístrešku MHD a potom ho zošrotovali

Hlavný kontrolór mesta Martin Brilla predkladal na júnovom mestskom zastupiteľstve správy z kontrol. Jedna z nich sa týkala hospodárenia v Technických službách mesta Prešov (TSmP) a. s. a výkonov pri opravách a údržbe mestského majetku. Medzi poslancami zarezonovalo najmä jedno zistenie. Týka sa opráv prístreškov MHD.

Na Jánošikovej ulici technické služby na objednávku mesta vykonali opravu prístrešku MHD. Urobili údržbu na konštrukcii, dali nový náter a vymenili sklá. To všetko stálo 1 954 eur. O pár týždňov ten istý prístrešok dali zošrotovať a nahradil ho nový za 4 163 eur. Hlavný kontrolór Martin Brilla musel konštatovať, že tu došlo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami.

Hlavný kontrolór Martin Brilla.

Kto je za to zodpovedný?

„Toto je smutná správa. Ťažko povedať, či sú na vine technické služby, ktoré šli niečo opraviť na objednávku mesta. Smutné je, že v tom čase už úrad vedel, že si objednal nový prístrešok. To je katastrofálne zlyhanie komunikácie medzi mestom a technickými službami. Uvidíme, čo z toho bude a či sa vôbec nájde vinník. Dali sme opraviť niečo, o čom sme vedeli, že sa bude o pár dní likvidovať. Kompletne opravený prístrešok, po 2-tisícovej investícii, sme dali zošrotovať. To je tragické,“ konštatoval poslanec František Oľha. Zdôraznil, že v tomto prípade sa musí vyvodiť na úrade osobná zodpovednosť. K tomuto záveru sa priklonil aj hlavný kontrolór, lebo v čase keď prístrešok TsmP opravovali už bol obstaraný nákup nového.

Poslanec František Oľha.

Opravili aj to, čo nemali

Richard Drutarovský zase upozornil na opravu prístrešku MHD na Volgogradskej ulici, kde sa kompletne vymenili sklá. Podľa správy hlavného kontrolóra to stálo 249 eur, ale opravu nemali vykonať technické služby, ale spoločnosť euroAWK, ktoré má tento prístrešok v dlhodobom prenájme. „To nie je omyl, to je systémová chyba,“ konštatoval Drutarovský. „Technické služby sklo opravili preto, lebo bolo rozbité a ohrozovalo ľudí. V skutočnosti to však mala opraviť spoločnosť euroAWK. Upozornili sme ich na to a ja verím, že náklady mestu refundujú. Je to pre úrad aj určitá skúsenosť do budúcnosti,“ reagoval Martin Billa.

 

Anna Košuthová
Ilustračné foto: tv7, maps.google