Skip to content
Menu
Menu

Alexander Dubček bude mať v Prešove svoj park

Prešovská radnica predkladá na rokovanie Mestskej rady návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva „Park Alexandra Dubčeka“.

Park Vlada Clementisa na Sídlisku III možno už čoskoro nahradí Park Alexandra Dubčeka. Na najbližšie rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá sa uskutoční 16. marca 2022, totiž putuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení názvu verejného priestranstva. Prešovčania tak získajú nový park nielen názvom, ale už čoskoro aj vzhľadom.

„Naším cieľom je vytvoriť estetický a zároveň funkčný priestor pre obyvateľov mesta, skvalitniť možnosti pre šport, oddych a zvýšiť bezpečnosť. V Prešove tak pribudne ďalšia zelená zóna, ktorá bude aj trvalo udržateľná. V prípade, že bude schválené aj nové VZN, park dostane nový názov po významnej osobnosti Alexandra Dubčeka, od ktorého narodenia uplynulo minulý rok 100 rokov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mesto Prešov intenzívne pripravuje revitalizáciu ul. Vlada Clementisa a Levočskou ulicou. Projekt je schválený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Revitalizáciou parku medzi ul. Vlada Clementisa a Levočskou ulicou budú vytvorené predpoklady na efektívne a trvalo udržateľné využívanie parku, zvýšenie biodiverzity, ale aj bezpečnosť pohybu a vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových kategórií. Územie parku bude pomocou chodníkov a horizontálnych plôch rozdelené na tri zóny – športovo – aktívnu zónu s plochami pre šport a s detským ihriskom, spoločenskú zónu s malým námestím a lávkou cez vodný tok Vydumanec a oddychovú zónu s hustou výsadbou zelene.

Revitalizované bude otvorené priestranstvo o celkovej výmere 41 452,5 m2.

Park dostane nový názov podľa osobnosti Alexandra Dubčeka. V roku 2021 uplynulo 100 rokov od jeho narodenia a v novembri toho roka bude 30. výročie jeho úmrtia.

Alexander Dubček bol československý politik a popredná osobnosť „Pražskej jari“ z roku 1968. 60. roky priniesli všeobecné spoločensko-politické uvoľnenie, a tak sa Dubčekovi podarilo naštartovať budovanie „socializmu s ľudskou tvárou“. Avšak len do noci z 21. na 22. augusta, keď ČSSR obsadili vojská Varšavskej zmluvy. Pretože Dubček nesúhlasil s opatreniami vedúcimi k potlačeniu demokracie a ľudských práv, odišiel v apríli 1969 z funkcie, v ktorej ho nahradil Gustáv Husák. Alexander Dubček patrí medzi najznámejšie politické osobnosti nielen Slovenska, ale aj v rámci Európy a sveta.

Zdroj: presov.sk