Skip to content
Menu
Menu

Cestovné lístky v MHD budú od mája drahšie  

Dopravný podnik mesta Prešov zavádza nové cenníky jednorazových aj predplatených cestovných lístkov s platnosťou od 1.5.2022. Dôvodom zvýšenia cien cestovného sú stúpajúce náklady, no najmä enormný nárast cien elektrickej energie. DPMP spolu s radnicou však zároveň avizujú zavedenie nových benefitov pre cestujúcich, vrátane zľavy pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prešov. Atraktívnou novinkou je aj 9 úplne nových autobusov, ktoré prvýkrát vyrazili na prešovské cesty 5.4.2022.

Ekonomické dopady stúpajúcich nákladov sú natoľko výrazné, že súčasné ceny cestovných lístkov nedokážeme udržať. Cena elektrickej energie sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 zvýšila štvornásobne. Pri prepočte v rámci celej premávky MHD na rok 2022 predstavuje navýšenie ceny elektrickej energie približne 700 tisíc eur. Okrem toho očakávame nárast výdavkov o ďalších približne 400-tisíc eur na nákup nafty,“ uviedol riaditeľ DPMP, a. s. Martin Jaš.

Ceny časových jednorazových cestovných lístkov v I. tarifnom pásme MHD v meste Prešov sa od 1. mája 2022 zvýšia o 20 centov. V prípade zľavnených lístkov pre žiakov, študentov, seniorov a držiteľov preukazu ŤZP stúpne cena časového jednorazového lístka o 10 centov. Týka sa to 10, 30 aj 60 minútových lístkov. Napríklad za 30 minútový lístok zaplatí dospelý cestujúci po novom 0,70 €. Cena SMS lístka sa zvýši taktiež o 20 centov, čiže 30 minútový SMS lístok v I. tarifnom pásme bude stáť 0,90 €.

Zvýšenie cien sa dotkne aj predplatených cestovných lístkov. Takzvaný mesačník bude stáť 22 € namiesto pôvodných 16,60 €. V prípade trojmesačného cestovného lístka bude cena 56 € namiesto pôvodných 42,40 €. Najvýhodnejším predplateným cestovným lístkom bude aj naďalej ročný lístok. Jeho nová cena bude 199 € namiesto pôvodných 160,95 €.

Od 1.5.2022 zároveň prinášame cenové zvýhodnenie vybraných predplatených cestovných lístkov pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prešov. Tí budú mať nárok na zľavu z cestovného vo výške 10% pri zakúpení ročného alebo štvrťročného predplateného cestovného lístka. Za ročný lístok tak zaplatia len 180 € namiesto bežnej cenníkovej ceny 199 €.

Pri trojmesačnom predplatenom cestovnom lístku sa cena pre Prešovčanov zníži z 56 € na 50 €. Nárok na zľavu vo výške 10% budú mať pri trojmesačnom predplatenom cestovnom lístku aj deti a študenti.

„Ceny cestovných lístkov sme nemenili viac ako 10 rokov, vďaka čomu je cestovanie v Prešove jedno z najlacnejších v rámci MHD na celom Slovensku. Všetkých Prešovčanov však chcem ubezpečiť, že napriek zmenám, ktoré pripravujeme od mája 2022, zostanú ceny cestovných lístkov najnižšie spomedzi krajských miest s vlastnými dopravnými podnikmi,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Ceny cestovných lístkov v prešovskej MHD sa naposledy menili pri prechode na euro v roku 2009, kedy boli pôvodné ceny prepočítané konverzným kurzom a zaokrúhlené smerom nadol. Ďalšia zmena nastala v roku 2011 kedy sa zmenila výška poskytovanej zľavy na cestovnom z 50% na 40% zo základnej ceny lístka (pre žiakov, študentov, seniorov a držiteľov preukazu ŤZP). Dopravný podnik mesta Prešov nezvyšoval ceny lístkov ani v čase rastúcich cien pohonných hmôt a mzdových nákladov. Na prelome rokov 2021 a 2022 sa však ukázalo, že ceny energií nepoznajú strop.

Ceny jednorazových časových cestovných lístkov v krajských mestách na Slovensku s vlastnými dopravnými podnikmi:

  • MHD Košice – 0,90 € (30 minútový, základný cestovný lístok)
  • MHD Bratislava – 0,90 € (30 minútový, základný cestovný lístok)
  • MHD Banská Bystrica – 0,90 € (45 minútový cestovný lístok cez SMS)
  • MHD Žilina – 0,90 € (12 minútový, základný cestovný lístok)
  • MHD Prešov – 0,50 € (30 minútový, základný cestovný lístok do 30.4.2022)
  • MHD Prešov – 0,70 € (30 minútový, základný cestovný lístok od 1.5.2022)

Radnica avizuje viaceré atraktívne novinky pre cestujúcich v MHD

DPMP v spolupráci s mestom Prešov sa dlhodobo snaží o modernizáciu vozového parku, aby bolo cestovanie v MHD pre ľudí atraktívnejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie. Od roku 2016 jazdí na linkách prešovskej MHD 15 nových trolejbusov, k nim pribudlo v roku 2020 ďalších 10 trolejbusov a od roku 2021 aj 6 nových autobusov. Len pred niekoľkými dňami po prvýkrát vyrazilo na prešovské cesty aj ďalších 9 nových autobusov. V minulom roku sme vyhlásili súťaž na nákup 10 parciálnych trolejbusov, ktoré prispejú k omladeniu celého vozového parku.

Atraktívnou novinkou v rámci prešovskej MHD sa stanú aj prvé bus pruhy, čiže vyhradené jazdné pruhy pre autobusy a trolejbusy, ktoré plánujeme vytvoriť na uliciach Obrancov mieru, Masarykova a Sekčovská.

Cestovanie verejnou dopravou v Prešove urýchli a zatraktívni okrem bus pruhov aj zavádzanie ďalších úsekov preferencie MHD. „Po úspešnom spustení preferencie mestskej hromadnej dopravy na frekventovanom ťahu Levočská – Duklianska v roku 2021, príde na rad ďalšia vyťažená dopravná tepna na ulici Arm. gen. Svobodu na sídlisku Sekčov. Zavedenie preferencie tu plánujeme na základe schváleného eurofondového projektu v priebehu tohto roka,“ dodala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Obyvatelia žijúci v lokalite Sibírska už pocítili prvú zmenu koncom roka 2021, pri spustení novej svetelnej križovatky Vihorlatská – Arm. gen. Svobodu, vďaka ktorej sa podarilo eliminovať meškania štyroch dôležitých liniek. Táto svetelná križovatka sa už čoskoro stane aj súčasťou zavedenia spomínanej preferencie MHD na sídlisku Sekčov.

V štádiu prípravy je aj nová mobilná aplikácia, cez ktorú bude možné nakupovať jednorazové cestovné lístky. V ďalšom období plánuje DPMP skvalitniť služby pre cestujúcich prostredníctvom nových modernejších označovačov lístkov s možnosťou platby bankovou kartou alebo dopravnou kartou.

Zdroj: presov.sk