Skip to content
Menu
Menu

CSS Ametyst Továrne prešlo rozsiahlou rekonštrukciou

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ zrekonštruoval Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom. Klienti podporného bývania majú novú fasádu objektu, izby, spoločné priestory, ale aj oplotenie zariadenia.

Centrum sociálnych služieb (CSS) Ametyst v Tovarnom (okres Vranov nad Topľou) prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. V rámci troch investičných akcií Prešovský samosprávny kraj na tento účel vynaložil vyše 257-tisíc eur.

V rámci obnovy objektu podporovaného bývania, ktorý je súčasťou zariadenia, sa budova zateplila, urobil sa sokel, nová strecha a strop suterénu. Taktiež sa vymenilo zábradlie, osadil bleskozvod, zrealizovalo vnútorné osvetlenie vrátane elektroinštalačných rozvodov.

Okrem toho sa urobili nové rozvody vykurovania a vymenili vykurovacie telesá, tiež sa zrealizovali nové rozvody vnútorného vodovodu a kanalizácie i vonkajšia dažďová kanalizácia a odkvapový chodník. Súčasťou rekonštrukcie boli aj interiérové úpravy, vynovenie izieb a spoločných priestorov pre klientov zariadenia.

„Teší ma, že komplexná úpravu objektu, vynovenie interiérov a izieb v zariadení podporovaného bývania prinesie týmto prijímateľom zvýšenie kvality bývania a zároveň aj kvality ich života. Som presvedčený, že rekonštrukciou sme prispeli k tomu, aby klienti zariadenia mohli žiť plnohodnotný a viac-menej samostatný život,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Stavebné práce prebiehali zhruba šesť mesiacov, od októbra minulého roka do apríla tohto roka. Náklady na túto časť rekonštrukcie predstavujú takmer 189-tisíc eur.

Ďalších viac ako 43-tisíc eur sa vynaložilo na výmenu oplotenia. Nové betónové oplotenie sa nachádza v prednej časti areálu zariadenia, má výšku 200 cm a pozostáva zo železobetónových prefabrikátov, ktoré bezpečne chránia prijímateľov zariadenia i účinne odhlučňujú cestnú premávku. Zrekonštruovaný bol aj rozvod tepla do hlavnej a administratívnej budovy z centrálnej kotolne, čo prinieslo kompletnú výmenu izolácie s výrazne lepšími a modernejšími materiálmi. Technické zhodnotenie teplovodu pritom vyšlo zriaďovateľa na takmer 25-tisíc eur.

CSS Ametyst Tovarné poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku prijímateľom v rámci piatich druhov sociálnych služieb. Svojou kapacitou 180 miest je najväčším zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Lea Heilová
Foto: PSK