Skip to content
Menu
Menu

Európska investičná banka (EIB) podporí Prešovský kraj sumou 30 miliónov eur

(pv) – Európska investičná banka poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju 30 miliónov eur na zlepšenie dopravnej a sociálnej infraštruktúry v kraji. Vďaka tomuto úveru chce Prešovský kraj zmodernizovať a zrekonštruovať niekoľko infraštruktúr, ako sú cesty a mosty, školy alebo kultúrne strediská. Knižnica v hlavnom krajskom meste Prešov, špecializovaný dom ošetrovateľskej starostlivosti pre seniorov v obci Bijacovce či vzdelávacie a komunitné centrum vo Vranove nad Topľou sú príkladmi projektov, ktoré sa majú financovať prostredníctvom úveru EIB.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova sa pri slávnostnom podpise úverovej zmluvy vyjadrila: „Pokračujúca podpora zo strany EIB pre Prešovský kraj zlepší kvalitu života občanov a ponúkne im lepšie prepojenie s bezpečnejšími cestami, ako aj moderné a efektívne verejné služby v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúry. Prostredníctvom našej novej dnešnej investície podporuje EIB úsilie Prešovského kraja o zvýšenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Ciele politiky súdržnosti EÚ sú jadrom operácií EIB od jej založenia a sú podstatou našej misie. Rada by som sa poďakovala našim dlhoročným partnerom v Prešovskom samosprávnom kraji za vynikajúcu spoluprácu pri ešte vyššom zatraktívnení tejto krásnej časti Európy ako miesta pre život a obchodovanie.“

Ide pritom o tretí úver schválený EIB na investície do kľúčovej regionálnej infraštruktúry v Prešovskom kraji, ktorý vychádza z vynikajúcej spolupráce medzi EIB a Prešovským samosprávnym krajom počas predchádzajúcich dvoch úverov podpísaných v rokoch 2006 a 2014.

 „Som veľmi rád, že Európska investičná banka sa úverovou sumou vo výške 30 miliónov eur rozhodla podporiť vybrané projekty regionálnej infraštruktúry, a to najmä v oblasti vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, v oblasti rekonštrukcie mostov, ciest, cyklochodníkov a verejných budov, čím tak podporuje investičný plán Prešovského samosprávneho kraja v celkovej čiastke až 70 miliónov eur. Dlhodobé financovanie EIB za priaznivých podmienok nám umožní zintenzívniť našu investičnú činnosť a zlepšiť kvalitu života občanov žijúcich v našom regióne,” uviedol  predseda PSK Milan Majerský.

Operácia je v súlade s prioritami novej Územnej agendy EÚ 2030 – strategického politického dokumentu pre územné plánovanie v Európe, jej regiónoch a komunitách.

Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj je jedným z ôsmich vyšších územných celkov Slovenskej republiky nachádzajúci sa v severovýchodnej časti krajiny. Spomedzi všetkých slovenských krajov je s viac ako 827 000 obyvateľmi najľudnatejším a podľa rozlohy druhým najväčším. Prešovský samosprávny kraj patrí medzi prvé krajské samosprávy, s ktorými EIB na Slovensku dlhodobo spolupracuje.

Európska investičná banka

Európska investičná banka je dlhodobá úverová inštitúcia Európskej únie v spoločnom vlastníctve jej členských štátov. Poskytuje dlhodobé financovanie pre zdravé investície s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ v Európe, ako aj mimo jej územia.

EIB spolupracuje so Slovenskom od roku 1992 a investovala do malých a stredných podnikov, infraštruktúry, vzdelávania a kultúry. Od začiatku operácií na Slovensku poskytla EIB financovanie pre 127 projektov vo výške 9,53 miliárd eur.

Foto: PSK