Skip to content
Menu
Menu

Komentár / Za koronakrízu sa dá schovať všeličo….

Pandémia koronavírusu zasiahla do našich životov všelijakými spôsobmi. Niekedy aj zbytočnými opatreniami, ktoré viac škodia, ako pomáhajú. Niektorí prešovskí poslanci si opatrenia buď  vysvetlili po svojom alebo prestali sledovať aktuálnu situáciu na Slovensku a trvajú na opatreniach, ktoré už boli dávno uvoľnené. Koho vlastne chránia? Seba alebo svojich voličov?

Potvrdzuje to napríklad zasadnutie výboru mestskej časti č. 4– Staré mesto. Konalo sa v pondelok 6. júla v zasadačke na prešovskej radnici. Obyvatelia mestskej časti prišli, ale zastavil ich oznam na dverách. Predsedníčka VMČ Renáta Fedorčíková rozhodla, že môžu k poslancom vstupovať len po jednom z dôvodu bezpečnostných opatrení. V zasadačke sedeli 4 poslanci, 2 neposlanci a ľudia mali predniesť svoje požiadavky a návrhy jednotlivo. Tiesnili sa na chodbe a čakali celé hodiny, kým ich láskavo pustia dnu.

Nesúhlasili s tým, ale predsedníčka výboru Renáta Fedorčíková im pohrozila, že keď sa nepodradia príkazu, zruší zasadnutie. Niektorí stratili trpezlivosť a odišli, ale 13 ľudí tam ostalo. No a keď sme už pri tých opatreniach…. Nemohli sme  dodržať odstupy, lebo tam na to nebol priestor, ale keby sme sa dostali do zasadačky, mohli sme sedieť na každej druhej stoličke. Byť v miestnosti a počuť všetky pripomienky, problémy aj návrhy a neskôr si overiť, či boli správne tlmočené úradu.

Čudné opatrenia. Najmä v čase, keď sa otvorili divadlá, štadióny, kiná, obchodné domy sú plné ľudí a  vo vozidlách MHD cestuje aj 36 ľudí naraz. Len nedávno sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva a to bolo v riadnom režime. Poslanci sedeli v rokovacej sále vedľa seba, prítomní boli vedúci odborov, riaditelia mestských firiem, novinári aj verejnosť.

Patrím medzi tých, ktorí sa nedali odradiť. Počkal som, dostal som sa na výbor a predložil požiadavky. Dotklo sa ma však, že predsedníčka výboru Renáta Fedorčíková ma upozornila na to, že by som tam vôbec nemal byť, lebo patrím do rizikovej vekovej skupiny. Zdá sa mi, že nám tu niekto chce nanútiť pod rúškom koronakrízy, aby sme sa prestali zaujímať o veci verejné, čušali doma a nechceli sa podieľať na riešení problémov v meste.

Podľa mňa porušili moje ústavné právo aj zákon obecnom zriadení, lebo zasadnutia výborov mestských častí sú verejné a obmedzenia rozostupov na 10 metrov štvorcových platia pre obchody a nie pre zasadnutia orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Rúško mal každý z nás a keby nás bolo v jednej miestnosti 20, nikto by nebol ohrozený. Považujem za nedôstojné a nehumánne, že nám tu niekto svojvoľne vnucuje pravidlá, ktoré nás nechránia, ale obmedzujú našu občiansku slobodu.

 

Emil Osavčuk