Skip to content
Menu
Menu

Kúpi mesto definitívne futbalový klub 1. FC Tatran?

(ako) – Zajtra mimoriadne zasadnú mestskí poslanci, aby rozhodli o osude prešovského futbalového klubu. Raz už síce rozhodli, ale primátorka Andrea Turčanová uznesenie vetovala. Teraz sa budú zaoberať trochu pozmeneným návrhom. Musia tiež schváliť zmenu rozpočtu, aby mesto mohlo kúpené akcie aj zaplatiť.

V novom návrhu ide o kúpu 100 kusov kmeňových akcií obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a. s. za kúpnu cenu 331 940 eur od obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2005 a má základné imanie vo výške 381 730 eur. Tiež kúpu 5 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na doručiteľa od obchodnej spoločnosti JUST s.r.o.,  ktoré zodpovedajú podielu na základnom imaní spoločnosti vo výške 4,35 % so všetkými právami s nimi spojenými, za kúpnu cenu 16 596,96 EUR za podmienky predchádzajúceho nadobudnutia 100 ks kmeňových, zaknihovaných akcií.

Základné imanie obchodnej spoločnosti je totiž rozdelené na 115 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 3 319 eur. Obchodná spoločnosť 1. FC TATRAN, a.s. má v súčasnosti troch akcionárov. Je to  obchodná spoločnosť FUTBAL TATRAN, s. r. o., ktorá vlastní 86,96 % z celkového počtu akcií, t. j. 100 ks akcií, mesto Prešov je vlastníkom 8,69 % akcií, t. j. 10 ks akcií a obchodná spoločnosť JUST je  vlastníkom 4,35 % akcií, t. j. 5 ks akcií. Futbalová akadémia 1. FC TATRAN Prešov je spolufinancovaná obchodnou spoločnosťou 1. FC TATRAN, a. s., v ktorej je mesto Prešov minoritným akcionárom.

Foto: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov prostredníctvom videokonferencie.

Futbalovej akadémii 1. FC TATRAN Prešov, v ktorej hrá viac ako 300 detí a mládežníkov, hrozí zánik. Mesto Prešov od počiatku deklarovalo vôľu a záujem pristúpiť k potrebným krokom na jej záchranu.

Cieľom futbalovej akadémie 1. FC Tatran Prešov je zabezpečenie kvalitného procesu výchovy hráčov na úrovni mládežníckej základne pre futbalový klub 1. FC Tatran Prešov, ktorý je najstarším futbalovým klubom na Slovenku s bohatou 123- ročnou históriou.

Vedenie radnice ja poslanci chcú zachrániť mládežnícky futbal, ale kladú aj isté podmienky, ktoré chcú zapracovať do zmluvy o kúpe akcií. Napríklad to, že chcú vedieť o všetkých  zmluvných vzťahoch, existujúcich záväzkoch, sporných záväzkoch zadefinovaných v transakčnej dokumentácií s vyčíslením sumy rizika, majetku, o zozname súdnych sporov, hráčskych zmluvách a ostatných dokumentoch.

Ak by boli tieto informácie nepravdivé, mesto má právo odstúpiť od zmluvy.