Skip to content
Menu
Menu

Mesto chce udržať hokejovú extraligu v Prešove, no s majiteľom klubu sa zatiaľ nedohodli

Budúcnosť extraligového hokejového klubu HC Grotto Prešov na prešovskom zimnom štadióne je vážne ohrozená. Majiteľ klubu dlhodobo odmieta podpísať nájomné zmluvy, hoci priestory plnohodnotne využíva, čo mesto Prešov nemôže ďalej tolerovať.  

Majiteľ klubu HC Grotto Prešov, ktorý je súčasťou najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku, od 1. novembra 2021 nemá platný zmluvný vzťah k užívaniu ľadovej plochy na prešovskom zimnom štadióne. Zo strany vedenia klubu nedošlo ani k podpisu zmlúv na nájom nebytových priestorov a reklamných plôch. 

Mesto Prešov sa intenzívne snaží nájsť riešenie tejto situácie, no napriek opakovaným výzvam zo strany radnice a prevádzkovateľa štadióna, ktorým je PREŠOV REAL, s. r. o., majiteľ klubu do tejto chvíle žiadnu z týchto zmlúv nepodpísal. Je nepochopiteľné, že majiteľ klubu HC Grotto Prešov je v jeho nezákonnom postoji podporovaný aj niektorými poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí sú rovnako zodpovední za hospodárne nakladanie s majetkom mesta a za dodržiavanie zákonov SR.

Mesto Prešov investovalo do rekonštrukcie zimného štadióna viac ako 5,5 milióna eur a zároveň zrealizovalo všetky potrebné kroky k úspešnému štartu hokejovej extraligy, ktorú chceme v našom meste jednoznačne zachovať. Nemôžeme však tolerovať protiprávne využívanie priestorov zimného štadióna, ktorý je mestským a predovšetkým verejným majetkom. Táto situácia nás mrzí o to viac, že z našej strany sme vyvinuli enormné úsilie a pripravujeme ďalšie projekty zamerané na kompletné dokončenie rekonštrukcie štadióna, vrátane zateplenia objektu a zavedenia technológie na skvalitnenie klímy v interiéri, uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mesto Prešov už od augusta 2021 hľadá rôzne alternatívy ako uzavrieť nájomný vzťah s majiteľom hokejového klubu za obojstranne výhodných podmienok. S jeho požiadavkou na uzavretie zmluvy na prenájom všetkých užívaných priestorov štadióna za 1 euro však nemôže radnica súhlasiť. Takáto výška nájmu by okrem iného bola v rozpore s „Memorandom o spolupráci“, v ktorom obe strany súhlasili s cenou dohodou. Prevádzkovateľ štadióna, ktorým je spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o., preto vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, adresuje hokejovému klubu predžalobnú výzvu na vypratanie objektu.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová napriek všetkému verí, že majiteľ klubu prehodnotí svoj doterajší postoj a podpíše nájomné zmluvy, ktoré mu boli predložené prevádzkovateľomHokejová extraliga sa vrátila do Prešova po dlhých 23 rokoch a bola by obrovská škoda, ak by po necelých troch mesiacoch od štartu musela náhle skončiť. Musíme však dodržiavať platné zákony, ktoré sú záväzné rovnako pre mesto ako aj pre HC Grotto Prešov. Na ťahu je majiteľ hokejového klubu. Všetkých Prešovčanov však chcem uistiť, že mesto sa bude aj naďalej snažiť vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozvoj športu,“ dodala primátorka.

Zdroj:presov.sk