Skip to content
Menu
Menu

Mesto obmedzuje vjazd zásobovacích vozidiel na pešiu zónu

Zásobovanie predajní a prevádzok na Hlavnej ulici a priľahlých uliciach prebieha od 7.12.2021 už iba z asfaltovej cesty. Dôvodom je obmedzenie vjazdu áut na pešiu zónu s porfýrovou dlažbou. Zmeny sa dotknú najmä väčších vozidiel.

V centre Prešova pribudlo 17 nových dopravných značiek označujúcich začiatok a koniec pešej zóny. Pod dopravnými značkami je osadených aj 22 dodatkových tabúľ. Nové dopravné značky upravujú podmienky vjazdu zásobovacích vozidiel na pešiu zónu.

Od 7. decembra 2021 majú povolený vjazd na pešiu zónu už iba menšie zásobovacie autá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Zároveň sa skrátil zásobovací čas prevádzok a po novom bude možné voziť tovar do predajní len do 9:00 hod.

Zmeny sa týkajú ulíc Hlavná, Tkáčska, Jarková, Floriánova, Ku Kumštu a Svätoplukova. Vozidlá ťažšie ako 3,5 tony môžu naďalej zásobovať prevádzky z asfaltovej cesty. Mesto Prešov pristúpilo k zavedeniu nových pravidiel pre vjazd vozidiel na pešiu zónu s cieľom chrániť porfýrovú dlažbu.

„Pešia zóna s porfýrovou dlažbou je neodmysliteľným prvkom koloritu centra Prešova. Ťažké zásobovacie vozidlá nám však túto dlažbu poškodzujú, v dôsledku čoho sa jednotlivé kocky uvoľňujú a praskajú, a preto musíme zaviesť jasné pravidlá pre ich vjazd. Vodičov zásobovacích áut aj touto cestou žiadam o dodržiavanie nových dopravných značiek,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí odteraz úplný zákaz vjazdu na ulice s porfýrovou dlažbou. Výnimku môžu dostať takéto vozidlá len v odôvodnených prípadoch na základe povolenia mestského úradu. Ide napríklad o inštaláciu a demontáž vianočnej výzdoby a iné.

 Zdroj:presov.sk