Skip to content
Menu
Menu

Na Mirka Nešpora pribudli parkovacie miesta

(ako) – Na Sídlisku III je teraz o 21 parkovacích miest viac. Konkrétne na Ulici Mirka Nešpora 17-21. 

Ako informovala tlačová referentka mesta, Lenka Šitárová, dobudovaním nových odstavných plôch sa vytvorili podmienky pre bezpečnejšie a komfortnejšie parkovanie v tejto časti mesta. Z celkového počtu parkovacích miest je jedno miesto vyhradené pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

Stavebné práce zahŕňali aj uloženie obrubníkov, vegetačné úpravy okolo parkoviska a pribudlo aj LED osvetlenie. Celkové náklady na realizáciu boli v objeme 33 120,37 eur vrátane DPH.

Foto: presov.sk