Skip to content
Menu
Menu

Na nové parkovisko na Exnárovej ulici sa vojde viac ako sto áut

Vo vnútrobloku na Exnárovej ulici na sídlisku Sekčov pribudlo 116 parkovacích miest, ktoré výrazne zlepšia podmienky statickej dopravy v tejto lokalite.

V rámci úpravy a dostavby priestranstva vo vnútrobloku na Exnárovej ulici vzniklo 116 parkovacích miest, vrátane 5 vyhradených miest pre imobilných, ktoré sú súčasťou troch odstavných plôch. Súčasťou investície bola aj úprava miestnych obslužných komunikácií v celkovej dĺžke viac ako 105 metrov a úprava chodníkov pre chodcov v celkovej dĺžke takmer 16 metrov. V lokalite pribudlo aj kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Parkovacie plochy sú prepojené s existujúcou miestnou komunikáciou na Exnárovej ulici a okolitými chodníkmi, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť lepšie podmienky pre bezpečné a pohodlné parkovanie v rámci vnútrobloku. Odvodnenie je realizované čiastočne existujúcimi vpustami ako aj vsakovaním do okolitých zelených plôch.

Vo vnútrobloku bol odstránený pôvodný povrch z liateho asfaltu, ktorý bol nahradený asfaltovým betónom, vrátane ďalších spodných vrstiev zo štrkodrviny, obaľovaného kameniva a cementom stmelenej zmesi. Bočnú oporu odstavných plôch tvorí betónový obrubník uložený do betónového lôžka. V miestach bezbariérového kríženia vjazdu na odstavnú plochu a existujúceho chodníka bola osadená betónová dlažba pre nevidiacich.

Stavbu realizovala spoločnosť C.M.R. Slovakia, s.r.o. Prešov. Celkové náklady na realizáciu predstavovali 145 059,08 eur s DPH.

Zdroj: presov.sk