Skip to content
Menu
Menu

Nadané deti obsadili Zelený breh

Po nútenej pauze, zapríčinenej ochorením Covid 19, sa intelektovo nadané deti opäť stretli na Logickom sústredení. Malebnú lokalitu Sigord v Slanských vrchoch navštívili nadaní z Prešova a Bardejova.

Trojdňové podujatie Logické sústredenie organizuje každoročne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Ide o aktivitu iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá patrí medzi úspešné aktivity centra. Covid stretnutia nadaných detí stopol na dva roky, avšak túto jeseň vyrazili do lokality Zelený breh opäť.

Uprostred malebných lesov Slanských vrchov absolvovali prechádzku po okolí vodnej nádrže Sigord. Potom už nastúpilo riešenie logických úloh. Zamerané boli na rozvoj logického a matematického myslenia, priestorového úsudku a verbálneho myslenia. Išlo o úlohy finálových kôl Logickej olympiády pre najmenších a Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Prešli sa históriou Slovenska

Projekt Slovensko v kocke – Čo ti v škole nepovedia voviedol deti do dejín krajiny, v ktorej žijú. Hovorili o vlajke, štátnych symboloch, hymne, ústave, mestách a obciach a o centrách, ako Bratislava, Košice a Prešov. Dozvedeli sa informácie o najzaujímavejších pamiatkach, slovenských pohoriach, národných parkoch, hradoch, zámkoch a slovenských osobnostiach. Záver poznávania krajiny pod Tatrami patril súťažnému kvízu.

Na Zelenom brehu sa hovorilo i cudzím jazykom. V angličtine sa deti zahrali slovné a postrehové hry, riešili logické úlohy, rozvíjali jazykové kompetencie a snažili sa cudzí jazyk využiť v rôznych situáciách.

Pri ranných rozcvičkách si intelekt odpočinul

Intenzívnu intelektuálnu činnosť vyvažovali pohybové aktivity v rámci ranných rozcvičiek. Tvorivé úlohy projektu Malý princ vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho. Pod vedením logopéda rozvíjali deti slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Tu pomohol i logopedický počítačový program, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť.

Pri aktivite Si hviezda! sa deti dozvedeli, čo je potrebné pre „každý krásny deň“ a vytvorili Plán budúcnosti. Popri tvorivom čítaní a tvorivom písaní rozvíjali svoju kreativitu, keď pracovali s geometrickými tvarmi, ktoré vystrihovali a nalepovali na výkres. Deti mali za úlohu vytvoriť niečo zaujímavé; niečo, čo sa im páči alebo nesie futuristické znaky. Prácu dotvorili kreslením.

Mysleli v záťažových situáciách

Čarovná krajina priniesla putovanie mapou začarovanej krajiny. Jeho cieľom bolo rozvíjanie slovnej zásoby, tvorivosti, výtvarných činností, budovania kamarátskych vzťahov, či úcty. Hlavolamy precvičili šikovnosť, predvídavosť, pozornosť a logické myslenie. Tréning koncentrácie ukrývali v sebe úlohy, zamerané na pozornosť a schopnosť rozmýšľať, a to aj v záťažových situáciách. Deti tiež vytvárali obrazy geometrických útvarov podľa osovej súmernosti.

Ďalšou z výziev bol súbor 30-písmenkových bludísk. Pri práci s písmenami vytvárali účastníci heslá. Jedno popoludnie bolo venované hrám: dreveným hračkám (kockám), magnetickým hračkám, LaQ hračkám a magnetickým stavebniciam Pixio. Pri aktivite Číselné kódy išlo o vytváranie logických postupností, skladanie písmen z dielikov, matematické hádanky, geometrické obrazce a písmenkové hádanky.

Účastníci odchádzali s pamätným listom

Didaktická pomôcka LOGIFORMES obsahuje tri úrovne náročnosti. Deti tu rozvíjajú logické myslenie, tvorivosť, fantáziu a predstavivosť. Súťažiaci pracovali s niekoľkými informáciami súčasne, ako sú farba, tvar a pozícia a precvičovali si dedukciu, analýzu a syntézu. Hľadali logickú väzbu a správne riešenie. Myslenie nadaných školákov potrápili zadania, označené piktogramom (prvá úroveň: motýľ, druhá úroveň: panda, tretia úroveň: sova). A to v súlade s princípom od jednoduchého k zložitejšiemu.

Na konci logického sústredenia získali všetci (účastníci) pamätný list. Organizátori podujatia konštatujú, že problematika rozvoja nadania a talentov na Slovensku nie je dlhodobo podchytená. A to aj napriek obrovskému záujmu zo strany detí, rodičov a učiteľov.

Dušan Guman
Foto: Ľuboš Lukáč