Skip to content
Menu
Menu

Nahliadnite do zákulisia galérie cez Prebudenú minulosť

Galéria, to nie sú len upravené, tichom presiaknuté priestory, ktoré ponúkajú domácim a zahraničným návštevníkom chvíle oddychu v spoločnosti aktuálne prebiehajúcich výstav. Je to aj „živý organizmus“, v ktorom systematickú, zodpovednú a očiam verejnosti veľakrát neviditeľnú prácu vykonáva celý tím jej interných zamestnancov.

Krajská galéria v Prešove si v tomto roku pripomína 65. výročie svojej výstavnej činnosti, t. j. výročie od uvedenia prvej výstavy na jej pôde ako profesionálnej kultúrnej inštitúcie v Prešove, ktorá v roku 1957 sídlila na prízemí budovy evanjelického kolégia. Tento historický medzník poskytuje aj vhodný priestor na vyzdvihnutie práce všetkých tých, ktorí sa počas tohto dlhého obdobia podieľali na jej odbornom rozvoji, etablovaní sa v spoločnosti, akceptovaní, napredovaní, zviditeľňovaní doma i za hranicami štátu, no a koniec koncov aj na udržaní si svojho postavenia a poslania krajskej galérie do dnešných dní.

A ako najlepšie poodhaliť verejnosti zákulisie galérie, spoznať prácu jej odborných pracovníkov, povinnosti, plány, ale i úspechy?

Jednu z možností ponúka výstava Prebudená minulosť, prostredníctvom ktorej sa návštevníci oboznámia s činnosťou konzervátorov a reštaurátorov pri ochrane zbierkových predmetov galérie, s reštaurátorskými postupmi, ale i reštaurátorskou dokumentáciou a s konkrétnym zreštaurovaným umeleckým dielom.

Do pozornosti dávame aj fakt, že najnovším „prírastkom“ z kategórie celkovo zreštaurovaných zbierkových predmetov galérie je olejomaľba Juraja (Györgyho) Révésza z roku 1865, ktorej pôvodnú podobu prinavrátil Mgr. art. Peter Mlích aj vďaka úspešnému projektu galérie, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tou druhou možnosťou, je sprievodné podujatie k výstave Prebudená minulosť, ktorú sme pripravili pre Klub priateľov Krajskej galérie v Prešove, ale i širokú verejnosť. Podujatie s názvom „Príbeh umeleckého diela“, poodhalí cestu, ktorou musí prejsť výtvarné dielo (maľba, plastika, grafika, kresba, fotografia…), pokým sa stane súčasťou bohatého zbierkového fondu galérie. Kto všetko sa na tejto jeho ceste do depozitára podieľa, aké nástrahy, procedúry a úlohy musí splniť, sa záujemcovia dozvedia vo štvrtok 28. apríla 2022 o 16.00 hod., keď zavítajú do priestorov Krajskej galérie na Hlavnej 51.

Veríme, že „Príbeh umeleckého diela“ zaujme nielen dospelých, ale i študentov stredných odborných a vysokých škôl. Vďaka nemu nahliadneme aj do priestorov, ktoré sú bežným návštevníkom nedostupné.

Astrid Derfiňáková