Skip to content
Menu
Menu

Návštevnosť prešovskej hvezdárne stúpa, pomohla modernizácia

Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa po dvoch covidových rokoch vrátila k návštevnosti z roku 2019. V roku 2022 si program župnej hvezdárne prišlo pozrieť približne 20-tisíc ľudí. K záujmu o jej podujatia, expozície a pozorovateľne prispela nedávna modernizácia priestorov za 1,32 mil. eur či programového vybavenia.

Covidové roky 2020 a 2021 výrazne ovplyvnili aj chod kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Medzi inými tiež prešovskej hvezdárne a planetária. V roku 2022 sa aj vďaka rekonštrukcii jej priestorov, do ktorej prešovská župa preinvestovala celkovo 1,32 mil. eur, z toho 745-tisíc z vlastných zdrojov, vrátila k číslam návštevnosti z roku 2019.

Tešíme sa, že vynovené priestory našej hvezdárne prilákali na jej program a pozorovanie oblohy naozaj všetky vekové kategórie. Boli to dobre investované peniaze, ktoré priniesli tomuto nášmu kultúrnemu stánku jednak prepotrebnú modernizáciu jej budovy, výmenu zariadenia prednáškovej siene, kompletnú výmenu jej vstupu a haly či expozičného priestoru, no zároveň zvýšili atraktivitu hvezdárne a komfort poskytovaných služieb, čo vidíme aj na aktuálnych číslach návštevnosti, ktoré sú veľmi priaznivé,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Pod narastajúci trend v počte návštevníkov Hvezdárne a planetária v Prešove sa podpísala taktiež obnova jej programového vybavenia a pozorovacej techniky. Konkrétne tu obdobie stavebných úprav a  covidových prerušení prevádzky využili na modernizáciu vybavenia v zmysle implementovania digitálneho obrazu vo hviezdnej sále, nových strihových riešení ako aj na rozšírenie programovej ponuky. Veľkú pozornosť venovali i celkovej premene expozície. Zároveň tu pribudli nové exteriérové expozície.

Návštevnosť hvezdárne v tomto roku dosiahla, resp. dosahuje číslo 20-tisíc.  Kultúrna organizácia PSK registruje permanentný záujem o svoj program zo strany škôl, kulminujúci záujem verejnosti o detské programy, a to aj z okolitých okresov a taktiež zvyšovanie návštevnosti večerných programov, kde z niekdajších 7-15 účastníkov zaznamenáva aktuálne 30 až 60 návštevníkov. Stály záujem je tiež o verejné pozorovania nočnej oblohy.

Župná hvezdáreň v Prešove, ktorej tradícia má už 40 rokov,  je dejiskom podujatí širokého spoločenského diania. Súčasťou jej programu sú školenia, aktivity záujmových združení aj umelecké výstavy. V tomto roku po 20-ročnej prestávke obnovila seriál stretnutí s Klubom prešovských turistov. Po prvýkrát sa zapojila tiež do festivalového premietania filmov.

Zdroj: PSK