Skip to content
Menu
Menu

Nové mestské nájomné byty na Sídlisku III už čoskoro privítajú prvých obyvateľov

Mesto Prešov odkúpilo 36 novopostavených bytov na Bajkalskej ulici, ktoré budú slúžiť ako mestské nájomné byty. Prví záujemcovia, ktorí budú spĺňať podmienky zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení mesta, by sa do nich mohli nasťahovať už koncom jari.

V Prešove vznikli úplne nové mestské nájomné byty. Celkovo ide o 36 bytov, ktoré sú súčasťou dvoch novopostavených bytových domov na Bajkalskej ulici. K dispozícii je aj 36 nových parkovacích miest (18 miest v zastrešenom garážovom dome a 18 miest vonku). Mesto byty odkúpilo do svojho vlastníctva s cieľom vytvoriť mladým rodinám podmienky pre ich zotrvanie a kvalitnejší život v Prešove.

Naposledy boli v Prešove odovzdávané nájomné byty v lokalite Antona Prídavka koncom roka 2018. Mesto Prešov v tom čase odkúpilo 68 bytov, ktoré sú dodnes využívané ako nájomné byty. Spolu s ostatnými lokalitami, vrátane nových bytov na Bajkalskej ulici, má tak mesto v súčasnosti vo vlastníctve  524 nájomných bytov.

„Verím, že novopostavené nájomné byty na Bajkalskej ulici privítajú svojich prvých obyvateľov do konca apríla 2022. Okrem toho sú na tejto ulici ďalšie dve nedokončené bytovky, v ktorých je 24 bytov. Tie chceme taktiež získať do vlastníctva mesta,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mesto Prešov odkúpilo byty na Bajkalskej ulici v celkovej hodnote 2 696 600 eur. Z toho 257 990 eur zaplatilo mesto z vlastných zdrojov a 1 526 540 eur prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalších 912 070 eur z celkovej čiastky tvorí dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Podmienky získania mestského nájomného bytu budú zadefinované vo Všeobecne záväznom nariadení mesta. Ak ich uchádzač splní, môže byť uzatvorená nájomná zmluva so správcom bytového fondu. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov bude predmetom rokovania na MsR 16.3.2022 a MsZ 6.4.2022. Predpokladaný nájom pri 1-izbovom byte bude začínať približne od čiastky 170 eur, pri 2-izbovom byte približne od 240 eur.

Nájomné byty budú prideľované na základe poradovníka po splnení podmienok, stanovených vo všeobecne záväznom nariadení. Z uvedeného dôvodu odporúčame záujemcom o nájomný byt v lokalite Bajkalská sledovať web stránku mesta Prešov, kde nájdu informácie o možnosti podania žiadosti o nájomný byt. Záujemcovia o nájomný byt v tejto lokalite, aj v prípade ak sú zaradení do poradovníka uchádzačov v inej lokalite, budú povinní predložiť žiadosť o zaradenie do poradovníka, a taktiež splniť stanovené podmienky zadefinované v aktualizovanom všeobecne záväznom nariadení.

Aktualizované VZN nadobudne účinnosť po prerokovaní v Mestskej rade a po schválení v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov. Záujemcovia budú môcť následne podávať žiadosti o pridelenie nových nájomných bytov.

Zdroj: presov.sk