Skip to content
Menu
Menu

Päť školských internátov PSK prichýlilo vyše 300 utečencov z Ukrajiny

Núdzové ubytovacie centrá Prešovského samosprávneho kraj sa v noci z nedele na pondelok začali zapĺňať prvými utečencami z vojnou poznačenej Ukrajiny. Krajská samospráva centrá zriadila v  školských internátoch pri piatich stredných školách v Snine, Vranove nad Topľou, Svidníku, Bardejove a Poprade s celkovou kapacitou viac ako 460 lôžok. Aktuálne na základe usmernenia rezortu vnútra prichýlili viac ako tri stovky utekajúcich. Sú medzi nim ukrajinské matky s deťmi aj zahraniční študenti.

Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na účely núdzového ubytovania utečencov z Ukrajiny školské internáty pri piatich stredných školách patriacich do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, a to bez toho, aby bol na nich ovplyvnený výchovnovzdelávací proces.

Konkrétne ide o internáty pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, SOŠ v Snine, SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove, SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku a SOŠ technickej v Poprade. Spolu poskytujú 461 lôžok. Sú to zariadenia, ktoré v čase prvej vlny pandémie koronavírusu slúžili ako karanténne ubytovanie pre repatriantov.

„Od štvrtka sme boli v pohotovosti a naše zariadenia už cez víkend pripravené prijať prvých utečencov. Tí napokon do našich centier núdzového ubytovania smerovali po naplnení kapacít azylových zariadení rezortu vnútra až v noci z nedele na pondelok. K dnešnému dňu máme ubytovaných spolu už 319 ľudí. Sú to ukrajinské matky s malými deťmi, medi nimi aj bábätká či dôchodcovia. Prijali sme aj zahraničných študentov z tretích krajín, ktorí študujú na univerzitách v Kyjeve, Ľvove či Charkove a ktorí u nás našli dočasné útočisko,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský počas krízového štábu na úrade prešovskej župy, ktorý v súvislosti so situáciou na Ukrajine a slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode v Ubli zasadal v pondelok 28. februára v skorých ranných hodinách.

Ako ďalej informoval, o umiestnení utečencov rozhodujú krízové orgány štátu, ktoré zabezpečujú na hraniciach aj triáž a následné prerozdelenie do konkrétnych miest núdzového ubytovania.

„Naše zariadenia sme síce prioritne vyčlenili pre ukrajinských občanov unikajúcich pred vojnou, hlavne pre matky s deťmi, ale samozrejme, sme pripravení pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú,“ poznamenal M. Majerský smerom k prílevu utečencov v núdzových ubytovacích zariadeniach kraja.

„Situácia je veľmi vážna a Prešovský samosprávny kraj ju aktívne pomáha riešiť tak, ako to robil pri mimoriadnych udalostiach posledných rokov. Primárne poskytujeme prechodné ubytovanie, avšak pomáhame aj materiálne, technicky, aby sme zmiernili utekajúcim ľudom ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. To, že sú medzi nimi aj vysokoškolskí študenti z tretích krajín, hlavne z afrických, je fakt, aj im musíme pomôcť a nerobiť rozdiel. Zachraňujeme životy ľudí, a to je kľúčové,“ dodal predseda PSK a vyzval k solidarite a pochopeniu osudov ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.

K pondelku 28. februára hlásil najviac prichýlených utečencov z vojnovej Ukrajiny školský internát pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, a to až 120, z ktorých drvivú väčšinu tvoria prevažne vysokoškolskí študenti. Kapacitne plné sú školské internáty pri SOŠ technickej v Poprade a SOŠ v Snine, kde je ubytovaných zhodne po 24 utečencov.

Kým v Poprade sú to ukrajinské matky s deťmi, v Snine výlučne zahraniční univerzitní študenti. V internáte pri SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove je núdzovo ubytovaných 93 utečencov, medzi inými aj malé deti z Ukrajiny. V SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou evidujeme spolu 58 utečencov, väčšiu polovicu z nich tvoria taktiež cudzinci študujúci na univerzite v Charkove. Dočasné útočisko tu našli taktiež vyše dve desiatky ukrajinských žien.

Prešovský samosprávny kraj má pre utečencov z Ukrajiny celkovo k dispozícii takmer 2 200 lôžok na svojich internátoch a jednej škole v prírode.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK