Skip to content
Menu
Menu

Pedagogická fakulta získala ocenenie Špeciálnych olympiád Slovensko

Za spoluprácu pri podpore rozvoja športu osôb s intelektovým postihnutím na Slovensku bolo Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity v Prešove udelené Ocenenie 2020 Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS). Z rúk Evy Gažovej, národnej riaditeľky ŠOS si ho prevzala dekanka PF Iveta Scholtzová.

Spolupráca medzi organizáciou Špeciálne olympiády Slovensko a Pedagogickou fakultou začala podpísaním Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci ešte v novembri 2019. Do praxe sa pretavila vo februári 2020, kedy vyše 30 dobrovoľníkov z Pedagogickej fakulty pomáhalo v rámci organizácie Zimných národných hier ŠOS vo Vysokých Tatrách. Tých sa zúčastnilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska, ktorí súťažili v piatich športoch – v behu na lyžiach, v behu na snežniciach, v zjazdovom lyžovaní, krasokorčuľovaní a rýchlokorčuľovaní.

„Účasť našich študentov ako dobrovoľníkov na Zimných národných hrách ŠOS vnímame ako zmysluplné prepojenie medzi teóriou a praxou, čo je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného vysokoškolského vzdelávania budúcich špeciálnych pedagógov,“ uviedla dekanka PF Iveta Scholtzová, ktorej sa národná riaditeľka ŠOS poďakovala za doterajšiu spoluprácu.

„Spoluprácu s Pedagogickou fakultou v Prešove vnímame ako jednu z najprospešnejších aktivít pre spoločnosť. Pre tú spoločnosť, ktorá má záujem porozumieť významu slova inklúzia. Študenti špeciálnej pedagogiky sú úžasným  spojitom medzi svetom našich športovcov a realitou. Ich praktická skúsenosť je nezaplatiteľná pre ich štúdium a uplatnenie. Tešíme sa možnosti  rozvoja tejto spolupráce a veríme, že prepojenie srdiečka Úľuv v spojitosti so Špeciálnymi olympiádami udrží túto spoluprácu dlhé roky, pretože každý sme originál,“ vyzdvihla na stretnutí Eva Gažová.

Hlavným kritériom práce študentov, ktorí pomáhali športovcom s intelektovým znevýhodnením vo veku 5 až 50 rokov v rozličných súťažných disciplínach bola podpora, úsmev a povzbudenie. „Ako poznamenali dobrovoľníci po ukončení podujatia – v momentoch, ktoré zažili pri rôznych dobrovoľníckych aktivitách a súťažiach nebolo cítiť žiadne bariéry ani rozdiely a všetci si boli rovní. Týmto skvelým podujatím a dobrovoľníckou činnosťou tak mali študenti našej fakulty možnosť zažiť inklúziu osôb s intelektovým znevýhodnením do spoločnosti, na ktorú ich pripravujeme ako skutočnú realitu, nielen ako teoretický koncept,“ zdôraznila Lucia Mikurčíková, vyučujúca z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU.

Spoluprácu so ŠOS plánuje Pedagogická fakulta rozvíjať aj naďalej, samozrejme v závislosti od vývoja epidemickej situácie, od ktorej sa bude odvíjať aj realizácia ďalšieho ročníka Zimných národných hier ŠOS.

Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň na celom svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnymi postihnutím.

Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a tento rok oslávi  už 50. výročie založenia. Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády tento rok 25. výročie založenia. Na celom svete v 170 krajinách športuje viac ako 5 miliónov osôb s mentálnym postihnutím. S podporou viac ako 1 milióna trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov sa pripravuje viac ako 108 000 súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov.

Anna Polačková
Foto: PU