Skip to content
Menu
Menu

Prešov je pripravený na zimnú údržbu

Zimná údržba v meste Prešov trvá od 15. októbra 2021 do 15. apríla 2022. Mesto Prešov na údržbu ciest a chodníkov opäť použije ekologický materiál.

Zimnú údržbu ciest zabezpečuje spoločnosť Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Zimnú údržbu chodníkov zabezpečuje dodávateľská spoločnosť Záhrada REAL, s.r.o.

Mesto Prešov má pripravené operačné plány zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov, v ktorých sú zahrnuté všetky náležitosti zabezpečenia zimnej údržby, vrátane organizačného zabezpečenia, vecného zabezpečenia, rozdelenia skládok posypového materiálu a telefónneho spojenia.

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. vypracovala 6 nových trás zimnej údržby, ktoré reálne pokrývajú všetky komunikácie v majetku mesta. Cieľom je zabezpečiť zjazdnosť mestských ciest v požadovanej kvalite a v rámci reakčných časov určených operačným plánom zimnej údržby.

Na zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste Prešov v roku 2021 bolo v rozpočte schválených spolu 535 000 eur Zimnú údržbu ciest v meste Prešov zabezpečuje 30 ľudí. Do konca roka 2021 je na údržbu ciest k dispozícii 2000 ton štrku a 200 ton priemyselnej soli.

Na údržbu chodníkov v centrálnej mestskej zóne je zabezpečených 330 ton ekologického posypového materiálu, t.j. chloridu horečnatého spolu so zeolitom fr. 2-4 mm. Zimnú údržbu chodníkov zabezpečuje takisto 30 pracovníkov, 4 veľké sypače s radlicami a 2 menšie sypače s radlicami určené pre medziblokové priestory.

Na zimnú údržbu chodníkov je pripravených 19 mechanizmov (3x multicar – pluh + sypač; 5x traktor John Deere pluh + sypač; 2x traktor Zetor pluh + sypač; 1x John Deere – pluh + ručný posyp z korby; 1x mercedes – kefa predná na sneh; 1x UNC – nakladač; 6x autá na prevoz pracovníkov, ktorí zabezpečujú ručné čistenie schodov, priechodov pre chodcov a zastávok MHD).

V meste Prešov máme 182 km mestských komunikácií a približne 270 km chodníkov.

Zdroj: presov.sk