Skip to content
Menu
Menu

Prešovčania sa zbavili 286 ton odpadu

Technické služby mesta Prešov vyhodnotili pravidelné jesenné upratovanie. Napriek tomu, že každoročné jesenné upratovanie v Prešove výrazne poznamenala druhá vlna pandémie koronavírusu, obyvatelia využili ponúkanú možnosť a zbavili sa odpadu vo svojich domácnostiach. Do pripravených veľkoobjemových kontajnerov (VOK) uložili takmer 276 ton objemového odpadu a 10 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

V meste bolo vo všetkých mestských častiach od 17. septembra do 22. októbra postupne rozmiestnených spolu 111 kontajnerov, o deväť viac ako organizátori pôvodne plánovali. Technické služby k pôvodne plánovaným štyrom týždenným cyklom pridali aj doplnkový piaty týždeň, ktorý bol však už len na deviatich miestach „pre tých, ktorí to dovtedy nestihli,“ vysvetlila Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP.

Počas piatich týždňov jesenného upratovania zrealizovali pracovníci Technických služieb spolu 150 vývozov, z toho až 148 vývozov obsahovalo objemový odpad. V niektorých lokalitách boli kontajnery vyvezené viackrát, pričom išlo hlavne o miestne časti Solivar a Šidlovec. Celkové náklady na jesenné upratovanie vyčíslili Technické služby mesta Prešov na 24 200 eur.

Objem vyzbieraného odpadu – 286 ton, sa oproti minulému roku mierne znížil. V jeseni 2019 TSmP vyzbierali až 318 ton odpadu, tohtoročný výsledok je však vyšší ako v roku 2018, kedy sa nahromadilo 240 ton odpadu.

Dôvodom môže byť nielen pandémia koronavírusu, ale aj bezplatný zber elektroodpadu priamo z domácností. Ten spustili Technické služby mesta Prešov spolu so združením ENVIDOM v septembri a počas prvej „zbernej“ soboty pracovníci odviezli z domácností dve tony elektroodpadu. „Októbrový zber bol z hygienicko-epidemiologických dôvodov zrušený, ale už čoskoro môžu obyvatelia využiť ďalší, novembrový termín,“ pripomína Ingrid Mihaľová. Ten je naplánovaný už na budúci týždeň 28. novembra a jeden „predvianočný“ je pripravený aj 19. decembra pre tých, ktorí upratujú na poslednú chvíľu.

Elektroodpadu sa teda Prešovčania do konca roka zbavia ľahko a na ostatný odpad môžu využiť dva zberné dvory na území mesta – na Bajkalskej ulici na Sídlisku III a na Jesennej ulici na sídlisku Šváby. V uplynulých dňoch sa na zbernom dvore na Bajkalskej ulici rekonštruovali spevnené plochy, ale oba by už mali slúžiť verejnosti. Pri vstupe na zberné dvory je potrebné dodržiavať opatrenia a sprísnené pravidlá, ktoré slúžia na ochranu zdravia. Jarné upratovanie, kedy budú opäť vyložené VOK, čaká obyvateľov mesta Prešov opäť na jar budúci rok.

Veronika Fitzeková
Foto: tsmp.sk