Skip to content
Menu
Menu

Prešovčania už môžu podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Bajkalskej ulici

Mesto Prešov začiatkom roka odkúpilo 36 novopostavených bytov na Bajkalskej ulici, ktoré budú slúžiť ako mestské nájomné byty. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení mesta, môžu podávať žiadosti o ich pridelenie.

Mesto Prešov po obstaraní 36 bytových jednotiek v dvoch bytových domoch a po vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 2/2022, v súlade s uznesením č. 738/2022 MsZ zo dňa 6.4.2022, ktorým stanovuje postup a podmienky pre pridelenie nájomného bytu, oznamuje obyvateľom mesta Prešov, že už môžu podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu  aj v lokalite Bajkalská v Prešove.

Celkovo je k dispozícii 28 dvojizbových a 8 jednoizbových bytov.

Novú žiadosť o pridelenie nájomného bytu môžu podať aj uchádzači, ktorí už sú zaradení v poradovníkoch iných lokalít mesta, pričom bude zachované im elektronicky pridelené evidenčné číslo.

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu spolu s povinnými prílohami pre lokalitu Bajkalská, je možné podávať od 4.5.2022 na miestach:

  • Kancelária sociálneho poradenstva na ul. Jarková 24, Prešov,
  • podateľňa MsÚ, ul. Hlavná 73, Prešov,
  • Kancelária 1. kontaktu, ul. Jarková 26, Prešov

Zdroj: presov.sk