Skip to content
Menu
Menu

Pri návšteve pápeža Františka v Prešove pomáha i kraj

Pápežská návšteva na Slovensku je udalosťou mimoriadneho významu. Do jej príprav v metropole Šariša sa zapojil aj Prešovský samosprávny kraj.  Na technické i organizačné zabezpečenie pritom krajská samospráva predbežne vyčlenila sumu 100-tisíc eur, ďalšími 50-tisícmi prispel štát.

Prešovský samosprávny kraj už niekoľko týždňov pred očakávanou návštevou pápeža Františka spolu s mestom Prešov poskytuje súčinnosť hlavnému koordinátorovi príprav návštevy v krajskom meste – Gréckokatolíckemu Arcibiskupstvu Prešov.

„Návšteva Svätého Otca je pre Slovensko i pre náš región výnimočná udalosť a zároveň mimoriadna pocta. Podriadili sa tomu náročné prípravy, ktoré sa museli zvládnuť v pomerne krátkom čase navyše pri stále meniacich sa podmienkach a protipandemickým opatreniam,“ povedal v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Ako ďalej špecifikoval, kraj  participuje predovšetkým pri dopravnej logistike a príprave záchytných parkovacích plôch pre osobné automobily a autobusy, a to najmä na stavbe diaľnice D1, ktorá tvorí juhozápadný obchvat,  vo Veľkom Šariši a v logistickom centre pri Malom Šariši.

Veľká časť povinností súvisí so zabezpečením kyvadlovej dopravy, ktorá bude premávať od vytvorených parkovísk až na Ul. 17. novembra, v pešej dostupnosti k miestu konania sv. liturgie pri Mestskej športovej hale. Trasu bude obsluhovať približne 30 autobusov, ktoré budú pútnikom k dispozícii permanentne počas celého dňa pre dopravu do i z Prešova. Kraj vypomáha tiež pri výrobe a prenájme dopravného značenia, osvetlenia a hradí i ďalšie režijné náklady súvisiace so zabezpečením poriadkovej či odťahovej služby.

Vyčlenené finančné prostriedky sú rovnako použité na propagáciu podujatia, vizualizáciu,  spomienkové predmety a prezentačné materiály pre účastníkov, dobrovoľníkov, ale i významných hostí, ktorí sa zúčastňujú liturgickej slávnosti. Jednou z mnohých úloh je aj spolupráca pri zabezpečení pitného režimu pre návštevníkov a ďalších materiálno-technických pomôcok potrebných pri samotnom priebehu podujatia.

„Oceňujem spoluprácu hlavných organizátorov a ústretovosť viacerých partnerov. Verím, že spoločne prispejeme k úspešnému zvládnutiu tohto veľkého stretnutia s hlavou katolíckej cirkvi, ktorá dlho zostane nielen v spomienkach, ale predovšetkým v našich srdciach,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Samostatnou sprievodnou aktivitou kraja je prezentačný stánok PSK umiestnený v blízkosti areálu konania liturgickej slávnosti. Pútnici v ňom nájdu všetky potrebné informácie o úspešnom projekte kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý prepája najznámejšie pútnické miesta v regióne a propaguje duchovný turizmus.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK