Skip to content
Menu
Menu

Priechod pre chodcov na Levočskej ulici je už bezpečnejší

(ako) – Po rokoch, kedy na radnicu ľudia opakovane posielali požiadavku, aby vyriešila bezpečnejší priechod cez frekventovanú Levočskú ulicu sa modernizácia stala skutočnosťou.

Prechádzať cez túto tepnu plnú nákladnej dopravy totiž nebolo pre ľudí jednoduché a stávalo sa tam množstvo kolízií.
Modernizáciu na objednávku mesta uskutočnila spoločnosť O.S.V.O. Comp, a. s. V rámci úpravy priechodu pre chodcov na Levočskej ulici medzi parkom Vlada Clementisa a Sídliskom II bol vybudovaný nový ostrovček, spevnené plochy a pribudla aj cestná svetelná signalizácia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v tejto lokalite.

„Nové semafory sú skoordinované so susednými svetelnými križovatkami. Pribudlo na nich aj takzvané dopytové tlačidlo pre peších, vďaka čomu sa zvýšila bezpečnosť chodcov a plynulosť cestnej premávky. Tento typ tlačidla je multifunkčný a nahrádza takzvané klepátka pre nevidiacich, zvyčajne umiestnené na návestidlách. Na spodnej strane tlačidla sa nachádza vibračná zložka, určená prioritne pre zdravotne ťažko postihnutých, nepočujúcich a nevidiacich, ktorá v závislosti od podmienok VOĽNO alebo STOJ vibruje definovanou frekvenciou,“ informovala o novinkách tlačová referentka mesta Lenka Šitárová.

Celkové náklady na úpravy priechodu boli 33 902,66 eur vrátane DPH.

Foto: presov.sk