Skip to content
Menu
Menu

Školákom začali letné prázdniny  

Prešovské základné školy včera rozdali viac ako 7100 vysvedčení. Školákom začali dva mesiace letných prázdnin.

Brány prešovských základných škôl sa včera otvorili naposledy, aby privítali žiakov, ktorí si prišli prevziať svoje vysvedčenia za uplynulý školský rok 2021/2022. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov vystavili spolu 7150 koncoročných vysvedčení.

V mesiaci jún 2022 si v dvadsiatich materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov prevzalo osvedčenie o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania 833 detí, ktoré v septembri nastúpia do prvých ročníkov základných škôl. Vysvedčenia si prevzali aj žiaci základných umeleckých škôl.

Školský rok 2021/2022 už prebiehal prevažne prezenčnou formou vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Bol to opäť ťažký školský rok, ktorý priniesol množstvo nečakaných situácií.

Školy prešli obdobím pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 aj neľahkou situáciou pri riešení a zaradzovaní do škôl deti odídencov z Ukrajiny. Napriek mnohým ťažkostiam, aj tento školský rok školy zvládli so cťou. Vyrovnali sa s kritickými okolnosťami a prejavili mimoriadne nasadenie.

Riaditeľom a pedagogickým zamestnancom ďakujeme za to, že sa snažili nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a dať deťom aj osobný príklad. Viedli deti a žiakov aj k ľudskosti, obetavosti či spolupatričnosti. Nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za ich každodennú prácu, udržiavanie čistoty, bezpečia, komfortu školy i tvorivosti a námahe pri príprave chutných a zdravých jedál.

Žiakom a deťom patrí vďaka za ich usilovnosť, zvlášť tým, ktorí reprezentovali školy na rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách.

Zdroj: presov.sk