Skip to content
Menu
Menu

Stretnutie s detským ombudsmanom naštartovalo spoluprácu

Úrad komisára pre deti a Nadácia PSK pre podporu rodiny budú spolupracovať pri poskytovaní pomoci i poradenstva. Prvým výstupom je výmena informácií i prepojenie  webových sídiel, ktoré má pomôcť najmä rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením či deťom z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzájomnú podporu deklarovali počas vzájomného stretnutia dnes na pôde nadácie ombudsman pre deti Jozef Mikloško a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zúčastnili sa ho aj konkrétne rodiny z Prešova a Svitu, ktorým krajská nadácia za ostatné roky poskytla finančné prostriedky na zmiernenie ich náročnej životnej situácie.

Oceňujem, že je tu nadácia, ktorá systémovo rieši pomoc rodinám s deťmi, ktoré zápasia s nejakým problémom. Práve adresná a rýchla pomoc týmto rodinám je dôležitou prevenciou proti ich vyňatiu z rodinného prostredia do systému náhradnej starostlivosti. V regiónoch Slovenska aktuálne mapujem situáciu a teším sa z toho, že práve v prešovskom regióne, kde ako v jedinom máme svoju pobočku, sa nám črtá silná spolupráca so samosprávou, ktorá má  v článku pomoci deťom veľmi dôležitý význam,“ vyjadril sa počas stretnutia na Úrade PSK, kde krajská nadácia sídli, komisár pre deti Jozef Mikloško.

Prvým krokom vzájomnej spolupráce je prepojenie webových sídel úradu a nadácie. To by malo  prispieť k vytvoreniu systému, v ktorom by sa rodiny a zvlášť deti vedeli lepšie orientovať pri podávaní svojho podnetu týkajúceho sa náročnej situácie – zdravotnej, rodinnej, v ktorej sa ocitli.

Naša nadácia systematicky, rýchlo a pravidelne, pomáha už tri roky. Finančne vďaka svojim donorom a sponzorom doteraz podporila 414 žiadateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej, sociálne a zdravotnej núdzi, pričom veľmi často to boli práve rodiny s deťmi, ktoré nutne potrebujú rehabilitácie, avšak zdravotné poisťovne ich nepreplácajú. Našim žiadateľom sme prerozdelili už 236-tisíc eur a čo je dôležité podotknúť, snažíme sa vyhovieť všetkým a podporiť každého, kto sa na nás so žiadosťou o pomoc obráti. Mnohým sme pomohli aj nefinančne prostredníctvom rôznych zbierok a  benefície. No určite sa chceme v pomoci núdznym posúvať ďalej a hľadať možnosti, ako svoju podporu rozšíriť. Úrad komisára pre deti je ďalšou inštitúciou, ktorá nám chce byť nápomocná a to hlavne pri práci s rodinami a deťmi,“ povedal počas stretnutia predseda PSK Milan Majerský.

Úrad komisára pre deti má svoje detašované pracovisko ako v jedinom na Slovensku práve v prešovskom regióne, konkrétne v Prešove na Námestí Legionárov, čo môže ešte zintenzívniť spoluprácu medzi úradom a nadáciou.  Jeho poslaním je hlavne poskytovať  systémovú pomoc najviac ohrozeným skupinám detí, ktoré sa stretávajú s chudobou, násilím, z marginalizovaných skupín, ale aj so  zdravotnými ťažkosťami.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK