Skip to content
Menu
Menu

V Košickom a Prešovskom kraji budú cesty prvej triedy bezpečnejšie

Na úseku cesty prvej triedy I/18 medzi obcou Svinia a mestom Michalovce sa skončili stavebné práce, ktoré sa realizovali s cieľom zvýšiť pasívnu bezpečnosť cestnej premávky.

Obnova komunikácie prebiehala v rámci projektu Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v správe Slovenskej správy ciest od septembra 2020 a trvala 24 mesiacov. Práce pozostávali predovšetkým z výmeny a zosúladenia jednotlivých prvkov pasívnej bezpečnosti v zmysle aktuálnych platných predpisov a noriem. Dielo za viac ako 7,6 mil. EUR bez DPH zrealizovalo Združenie EUROVIA SK – HAKOM.

Práce na úseku cesty prvej triedy I/18 zahŕňali osadenie prvkov pasívnej bezpečnosti ako sú tlmiče nárazu, energeticky absorpčné koncovky, nové zvodidlá a nosiče zvislého dopravného značenia. Tie sa realizovali na vopred určených úsekoch, po celej dĺžke opravovaného úseku a pomôžu pri nehodách ochrániť posádku vozidla. Súčasťou prác bola aj úprava križovatiek, na ktorých sa zosúladilo značenie a vymenili sa zvislé i vodorovné dopravné značky.

„Cieľom bolo výrazne zlepšiť orientáciu vodičov a poskytnúť im jednoznačné, zrozumiteľné a rýchlo pochopiteľné informácie o križovatke. Vďaka tomu sa vodičovi vytvorí väčší časový priestor pri rozhodovacom procese na riešenie neočakávanej situácie v križovatke ako kolízia s chodcom či vynútenie prednosti v jazde,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

V rámci zvýšenia bezpečnosti komunikácie sa upravili aj vodorovné a zvislé značenia na vstupoch do obcí. Upravila sa napríklad stredová čiara, na povrch vozovky sa doplnila optická brzda a upozornenie o maximálnej povolenej rýchlosti. Takto sa zabezpečí spomalenie dopravy pri prechode z extravilánu do obce. Priamo v obciach sa upravili dopravné značky označujúce priechod pre chodcov a zvýraznili sa fluorescenčým podkladom.

Na vybraných priechodoch pre chodcov sa osadilo LED osvetlenie s aktiváciou pomocou snímača, ktorý je umiestnený na stožiari. V záujme bezpečnejšieho vedenia dopravy sa na miestach zmeny smerového vedenia cesty umiestnili celoreflexné smerové stĺpiky a zvodidlové odrazky na zvýraznenie vedenia trasy cesty.

Nainštalovali sa aj odrazkové, resp. LED solárne trvalé dopravné gombíky a fluorescenčné dopravné zariadenia určené na označenie dopravných oblúkov či prekážok v súbehu s cestou. Na viacpruhových komunikáciách sa protismerná premávka oddelila vodiacim prahom s reflexnými prvkami, LED diódami a akustickým plastom. Ide o snahu predísť čelným zrážkam, ktoré často nastávajú kvôli dezorientácii vodiča pri nedostatočnom poskytnutí informácií o vedení premávky, ale aj počas zhoršených klimatických podmienok. V dôsledku absentujúceho záchytného systému tak vodiči strácajú kontrolu nad vozidlom
a dochádza ku kolíziám s protiidúcim vozidlom.

Stavebné práce sa začali v kilometri 676,300 a skončili v kilometri 763,700. Celková dĺžka riešeného úseku je 87,4 km.

Základné informácie:
Názov stavby: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v správe SSC IVSC Košice, úsek I/18 Svinia – Michalovce
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA SK – HAKOM
Obdobie výstavby: 09/20 – 09/22

Timea Pajtinková

Foto: Eurovia SK