Skip to content
Menu
Menu

V Krajskom múzeu otvorili jubilejnú výstavu o prešovských turistoch

Štyridsiate výročie svojej existencie si výstavnou formou v Krajskom múzeu v Prešove pripomína Klub prešovských turistov /KPT/, pokračovateľ turistického oddielu Telovýchovnej jednoty Odevných závodov kpt. Nálepku /TJ OZKN/, ktorý svoju činnosť  začal 22. mája 1980. Členskú základňu klubu v jej začiatkoch tvoril prevažne ženský  pracovný kolektív podniku, preto  turistika mala rodinnú formu. Tento charakter sa výrazne nezmenil ani po zániku podniku OZKN Prešov v roku 2007 a premenovaní oddielu na KLUB PREŠOVSKÝCH TURISTOV.

Panelová fotografická výstava dokumentuje pešiu, lyžiarsku, vysokohorskú, vodnú a rodinnú turistiku s deťmi. Je doplnená o typické turistické pomôcky, letný i zimný turistický výstroj. Súčasťou výstavy sú ocenenia a doklady o získaných výkonnostných triedach jednotlivcov, o zápočtových cestách doma i v zahraničí.

Doplňujú ich ukážky výkonnostných, oblastných a tematických odznakov. Nechýba ani  kontakt s prírodou v podobe rôznych prírodných útvarov a rastlín. Na výstave svoju činnosť prezentuje aj turistický oddiel mládeže TOM Prvosienka, ktorý od roku 1985 pracoval pri Strednom odbornom učilišti odevnom, neskôr pri Združenej strednej škole odevnej a v súčasnosti pri Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Na výstave je predstavený aj neoficiálny turistický klub BAGANDŽA, založený bratmi Jurajom a Belom Liškovcami v roku 1987.

Za uplynulých 40 rokov Klub prešovských turistov zorganizoval 1956 rôznych turistických podujatí. V pešej turistike /1030/, vysokohorskej /292/, lyžiarskej /276/, vodnej turistike /242/ a v cykloturistike /118/. Na podujatiach Pomoc prírode a turistike odpracoval viac ako 4800 hodín.

K  rôznym turistickým podujatiam, ktoré absolvovali  členovia klubu za uplynulé roky, patria dobrovoľné brigády v prírode pri úprave turistických chodníkov, stavbe studničiek, pri vysádzaní stromov, pri osadzovaní nových turistických pútačov a máp.

K prospešným činnostiam v rokoch 1998 – 1999 možno zaradiť aj pomoc pri sprístupňovaní jaskyne Zlá diera v Lipovciach a prácam  v lesnej škôlke. V zimnom období klub pravidelne spolupracuje s Poľovníckym združením Domáková pri kŕmení lesnej zveri. Členovia Klubu prešovských turistov sa aktívne zapájali aj do vodnej turistiky v oddiele Autobrzdy Prešov a od roku 1988 v Združenom oddiele vodnej turistiky pre Kluby slovenských turistov v Prešove.

Turistika, ako jedna z mála pohybových aktivít prístupná každej vekovej kategórii, je aj dnes pre vyše 300 členov Klubu prešovských turistov formou návratu k prírode,  nenahraditeľným  zdrojom pozitívnej energie a pozitívneho vplyvu na zdravie.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii a existujúcim obmedzeniam sa prezentácia výstavy posunula na marec 2022. Výstava potrvá od 10. marca 2022 do 12. júna 2022.

Mgr. Igor Lazorík, Krajské múzeum v Prešove
Foto: Dana Kačmárová