Skip to content
Menu
Menu

V Lesoparku Borkút pribudne nový prírodný výstupný chodník Tri jarky

(pv) – Mesto Prešov začalo s budovaním prírodného výstupného chodníka v obľúbenej lokalite v Lesoparku Borkút. Nová prístupová komunikácia, ktorá bude slúžiť pre peších aj pre cyklistov, povedie z lokality Za Kalváriou až na Malkovskú hôrku.

Lesopark Borkút je situovaný na východných svahoch Šarišskej vrchoviny, v masíve ohraničenom údoliami riek Svinka a Torysa. Spolu s rekreačnými plochami v lokalitách Kyslá Voda a Cemjata ide o najväčšiu prírodnú rekreačnú zónu na území mesta Prešov.

Radnica aktuálne spustila realizáciu projektu, ktorý má výrazne zatraktívniť prostredie lesoparku. Vznikne tu prírodný výstupný chodník Tri Jarky v celkovej dĺžke viac ako 4,1 kilometra, ktorý povedie až na najvyšší bod lesoparku – Malkovskú hôrku (481 m n. m.). Nová komunikácia bude slúžiť pre peších aj pre cyklistov, ktorí smerujú na Malkovskú hôrku zo severnej časti lesoparku (Za Kalváriou). Výstupný chodník bude široký 0,5 až 1,5 metra a bude lokálne spevnený skalami.

„Prírodný výstupný chodník začína na konci ulice Dúhová. Pôjde o jednoduchú trasu s celkovým prevýšením len 198 metrov, ktorá väčšie prevýšenia prekonáva vedením trate v terénnych serpentínach. Prípadné terénne nerovnosti (erózne ryhy, staré zvážnice) prekonáva pomocou drevených mostíkov,“ informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

V prvej tretine pretína navrhovaná trasa existujúcu lesnú cestu (okruh vedený po vrstevnici od ulice Za Kalváriou v smere na Borkút, avšak približne po 70 metroch sa odpája a pokračuje ďalej na vrchol. Ďalšie kríženie s lesnou cestou je v dvoch tretinách výstupu – križovatka ciest pred posledných stúpaním na vrchol Malkovskej hôrky. Parametre trasy sú prispôsobené na pohyb bicyklov, no bude môcť byť využívaná aj chodcami.

Pri trase budú umiestnené informačné tabule s mapou a popisom tratí (vždy pri začiatku trailu) ako aj smerové šípky v mieste krížení komunikácií.

Zhotoviteľom je spoločnosť TWX s.r.o. Celková cena projektu je 14 710, 25 € s DPH. Tento projekt je realizovaný vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 12 000,00 EUR. Zvyšná čiastka bude financovaná z rozpočtu mesta Prešov. Výstupný chodník bude dokončený do konca leta 2021.