Skip to content
Menu
Menu

V Lomnici majú od nedele posvätený nový ikonostas

V nedeľu 27. júna sa vo Vranove nad Topľou-Lomnici, ktorá je filiálnou obcou farnosti Sačurov, uskutočnila odpustová slávnosť sviatku Matky ustavičnej pomoci – patrónky miestneho chrámu. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebrovali čemerniansky protopresbyter Peter Gavaľa, miestny farár Andrej Šambronský a viacerí kňazi.

Tohtoročná odpustová slávnosť bola slávená k tridsiatemu výročiu posvätenia miestneho chrámu. Ten bol postavený za pôsobenia otca kanonika Jána Krličku a posvätený nebohým otcom biskupom Jánom Hirkom. Chrám v Lomnici bol prvý novopostavený chrám po páde totalitného režimu. Pri tejto príležitosti prešovský arcibiskup Ján Babjak vykonal posviacku nového dvojradového ikonostasu a obnoveného interiéru chrámu.

V úvode slávnosti otca arcibiskupa privítal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Nasledovala samotná posviacka a archijerejská svätá liturgia. Počas nej vladyka Ján v homílii povzbudil veriacich, aby sa v živote usilovali priľnúť ako deti k Matke Božej a tak byť prirodzene pod jej ochranou. V kontexte nedeľného evanjelia „o oslobodení posadnutých v gadarskom kraji“ a v boji proti „zlému“ majú veriaci možnosť práve prostredníctvom novoposväteného ikonostasu vytvárať si blízke duchovné puto so svätými. Vo východných cirkvách je totiž ikona (svätý obraz) dávaná na roveň relikvií. A tak ikonostas sprítomňuje duchovnú účasť daných svätých, toho ktorého chrámu, na samotnom bohoslávení.

V závere svätej liturgie sa tunajší veriaci poďakovali vladykovi za posviacku a za jeho prítomnosť na odpustovej slávnosti a povzbudivé slová v homílii. Vladyka Ján poďakoval miestnym veriacim za ich snahu budovať a skrášľovať Boží chrám. A aj keď stále pretrvávajú pandemické opatrenia, vyjadril vďaku za príjemnú a rodinnú atmosféru. Poďakoval a zároveň povzbudil ku krásnemu liturgickému spevu aj miestnej kantorke a speváckemu zboru.

Slávnosť bola ukončená myrovaním.

Novoposvätený ikonostas v Lomnici je dvojradový. Základný rad pozostáva z ikony arcibiskupa z lykijskej Myry sv. Mikuláša, Presvätej Bohorodičky (Hodigitrie), Pána Ježiša Krista (Pantokrátora) a ikony Matky Ustavičnej pomoci, ktorá je vyobrazená v náruči bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku.

Uprostred základného radu sa nachádzajú kráľovské dvere s vyobrazením štyroch evanjelistov a sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Na diakonských dverách sú výjavy archanjelov Gabriela a Michala. Druhým radom je rad Pánových a Bohorodičných sviatkov uprostred s ikonou Poslednej večere. Zhotoviteľom a ikonopiscom všetkých ikon je Ing. Ján Zajac, ktorý je aj architektom celého chrámu. Konštrukciu zhotovil stolár Miroslav Keba z neďalekej obce Dávidov.

Text a foto: Andrej Šambronský