Skip to content
Menu
Menu

V Prešove sa uskutočnilo zasadanie Rady hierarchov

Gréckokatolícki biskupi sa v stredu 9. júna zišli na arcibiskupskom úrade v Prešove na 32. plenárnom zasadaní Rady hierarchov. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ otvoril zasadanie úvodnou modlitbou, po ktorej prečítal katechézu Svätého Otca Františka o modlitbe na tému Ježiš je vzorom a dušou každej modlitby.

Počas pracovného programu sa biskupi opätovne zaoberali jurisdikciou pri pastorácii rómskych veriacich. Arcibiskup Ján Babjak SJ informoval ostatných hierarchov o prežívaní Roku sv. Jozefa v Prešovskej archieparchii a o rôznych duchovných aktivitách s tým spojených.

Biskupi na zasadaní zvolili nového predsedu Metropolitnej liturgickej komisie, ktorým sa stal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Doteraz túto funkciu zastával bratislavský eparcha Peter Rusnák. Taktiež bola zriadená komisia pre prípravu katechizmu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorú povedie vladyka Marián Andrej Pacák CSsR a dekrétom boli ustanovení aj vybraní členovia komisie.

Ďalej sa zaoberali obsahom Enchiridionu (Knihy odpustkov) pre gréckokatolíckych veriacich a schválili aj ďalší postup pri príprave učebníc náboženskej výchovy.

V nadväznosti na posledné zasadanie, kedy bolo schválené zriadenie komisie pre preklad Nového zákona do rusínskeho jazyka, biskupi na zasadaní odobrili menovanie členov tejto komisie a udelili požehnanie tomuto dielu, ktoré sa bude realizovať v úzkej spolupráci s Pravoslávnou cirkvou na Slovensku.

Na zasadaní vystúpil aj dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Peter Šturák, ktorý biskupov informoval o ponuke študijných programov predovšetkým Katolíckej teológie, ktorú by mohli v Prešove študovať aj bohoslovci pochádzajúci z materskej Mukačevskej eparchie a taktiež priblížil okolnosti permanentnej formácie kňazov.

V závere biskupi odhlasovali termín jesenného zasadania, ktoré sa uskutoční 6. októbra 2021 a stretnutie ukončili spoločnou modlitbou.

Vznik Rady hierachov vyplynul z metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008. Metropolitovi vo výkone jeho moci pomáha práve Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Okrem noriem spoločného a partikulárneho práva sa riadi aj štatútom, ktorý schválila Svätá stolica.

Michal Pavlišinovič
Foto: ISPA