Skip to content
Menu
Menu

V Prešovskej archieparchii otvorili 27. ročník Dobrej noviny

V nedeľu svätých praotcov 12. decembra  sa archijerejskou svätou liturgiou otvoril v Prešovskej archieparchii 27. ročník koledníckej zbierky Dobrá novina.  Svätú liturgiu v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil a homíliu ohlásil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

Vladyka Ján prítomných povzbudil do účasti v koledníckej zbierke, ktorá prináša mnoho dobier samotným koledníkom, ich rodinám i tým, ktorí počujú zvesť o príchode Vykupiteľa Ježiša Krista na tento svet. Z podobenstva o pripravenej Pánovej večeri pozval veriacich, aby  často prichádzali na eucharistickú obetu, aby potom neskôr mohli dostať pozvanie aj na hostinu v nebeskom kráľovstve. Taktiež pripomenul dôležitosť konania dobra a nie zla.

Po slávnostnej svätej liturgii koledníci z miestnej farnosti zavinšovali a nádhernými koledami oživili čas príprav na sviatky narodenia Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Jozef Košč
Foto: Michal Paločko