Skip to content
Menu
Menu

Veriaci z okolia Stropkova putovali do Medjugorja

Veriaci z farností Bukovce, Chotča a filiálnej obce Makovce sa v dňoch 6. – 12. júla zúčastnili púte do Medjugorja. Pre pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program a pastoračná starostlivosť dvoch kňazov Mikuláša Fejka a Šimona Gajana.

Od prvého dňa príchodu slávením svätých liturgií zažívali spoločenstvo s Eucharistickým Kristom. Každý večer sa stretávali na programe pri hlavnom kostole sv. Jakuba na modlitbách sv. ruženca, svätej omše a adoráciách. Nasledujúce dni navštívili komunitu Cenacolo, náročný ale o to požehnanejší výstup na horu Križevac, kde každý v duchu modlitby krížovej cesty priniesol tú svoju obetu.

Z hory Podbrdo po stretnutí s Kráľovnou Pokoja načerpali pokoj a silu do ich každodenného života s túžbou, rozdávať túto radosť ako učeníci, ktorí boli poslaní Kristom „choďte do celého sveta a hlásajte …“ (Mk 16, 15).

Text: o. Šimon Gajan
Foto:  Andrea Paličková