Skip to content
Menu
Menu

Vladyka Ján Babjak posvätil obnovený interiér chrámu v Tokajíku

Medzi kopcami Nízkych Beskýd je učupená neveľká obec Tokajík (okr. Stropkov), známa svojou pohnutou históriou počas druhej svetovej vojny. Do jej radostnejších dejín sa veľkými písmenami zapíše nedeľa 25. júla 2021.

Duchovnú radosť veriacich z obnoveného chrámu starozákonného proroka Eliáša zavŕšila práve v tento deň posviacka jeho interiéru, ktorú vykonal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka Ján si v čase vrcholiacich príprav na návštevu Svätého Otca Františka v Prešove našiel čas, aby ako arcipastier a otec prišiel povzbudiť jemu zverené duše i v tomto kúte archieparchie. Tokajčania, ktorí vynaložili mnohé námahy a obety pri úprave chrámu, si to nesmierne vážia a oceňujú.

Po úprimnom privítaní starostkou obce Janou Medvecovou pred chrámom, otec arcibiskup posvätil obnovený interiér, nový prestol a žertveníky. Následne spolu s miestnym kňazom Alexandrom Andrejkom, správcom farnosti Miňovce, do ktorej Tokajík patrí, a ďalšími kňazmi slúžil božskú liturgiu ako najkrajšiu modlitbu vďaky, oslavy i prosby.

Vo veľmi adresnej homílii sa vladyka prihovoril veriacim ako otec, ktorý nielen chváli, ale ak je to potrebné – a v dnešnom čase je to, žiaľ, veľmi potrebné – aj karhá a pomenúva problémy a ťažkosti. Vyzdvihol silnú vieru a vytrvalosť proroka Eliaša, patróna chrámu, poukázal na vieru kňazov a ľudí v minulosti, kedy priznanie sa ku Kristovi znamenalo často prenasledovanie a útlak, a napriek tomu táto viera bola pevná a vytrvalá.

Smutne vyznieva otázka: Aká je viera dnes? Tušená odpoveď, že by sme pri prenasledovaní v súčasnosti vo viere neobstáli, vyplýva z obrovskej krízy hodnôt, z moci peňazí a ich vplyvu na človeka, z mnohých absurdných zvráteností lomcujúcich ľudstvom. Otec arcibiskup však nezostal len pri týchto nepotešujúcich konštatovaniach, ktoré sami vidíme okolo seba i v sebe. Ukázal nádej na záchranu – a tá je v živom Bohu. Ten nás aj z dnešnej situácie a krízy môže vyviesť a zachrániť.

Vladyka v súvislosti s Dňom starých rodičov nezabudol pripomenúť úctu a lásku k našim starým rodičom, ktorí sú často vzorom viery pre mladých. V atmosfére blížiacej sa návštevy Sv. Otca Františka na Slovensko nebolo možné obísť ani túto obrovskú milosť pre Gréckokatolícku cirkev, kedy sa bude možné v Prešove spolu so súčasným Petrom modliť tu najkrajšiu modlitbu Eucharistie v byzantskom obrade.

Ako v záverečnom poďakovaní uviedol otec Alexander, mnohí starší veriaci z obce nebudú môcť byť účastní tejto historickej udalosti v Prešove, preto vladyku Jána dnes prijímajú ako vyslanca Svätého Otca a jeho návšteva v Tokajíku im takýmto spôsobom sprítomňuje aj návštevu najvyššieho pastiera cirkvi. Poukázal na spoločné črty pápeža Františka a vladyku Jána, na skutočnosť, že obaja patria k tomu istému rehoľnému rádu a obaja s láskou zdôrazňujú Božie milosrdenstvo.

Prítomnosť otca arcibiskupa úprimne ocenil aj zástupca veriacich Juraj Medvedz. Uviedol, že vladyka iste navštívil mnohé katedrály a veľkolepé chrámy sveta, ktorým sa maličká tokajícka cerkev nijako nemôže rovnať. Ale Boh iste prijíma obetu aj v malom chráme, postavenom a obnovenom úprimnou túžbou človeka vytvoriť dôstojné miesto na bytostný kontakt so svojím Stvoriteľom. Pripomenul tiež krásne spomienky veriacich na minuloročné stretnutia s vladykom Jánom v Miňovciach a v Ľutine, čím zároveň ocenil prístup otca arcibiskupa ako láskavého a starostlivého otca, blízkeho jednoduchým veriacim.

Že toto konštatovanie je pravdivé, potvrdil vladyka Ján aj v pokračovaní slávnosti pri bielom stole, kde hlavnou hostiteľkou bola starostka obce. Rovnako ako na duchovnej časti slávnosti  posviacky aj tu boli prítomní hostia, prednosta Okresného úradu v Stropkove Peter Harvan, o. John Dziak z USA, kňazi a pozvaní veriaci. V radostnej a srdečnej atmosfére spoločenstva, tak vzácnej v týchto dobách krízy, vladyka znova ukázal pod veľkou autoritou úradu arcibiskupa metropolitu pokorné a milujúce srdce otca, ktoré sa rozdáva do poslednej kvapky. Všetci cítili úctu a lásku tohto srdca, v čom je skutočná veľkosť a hodnota arcibiskupa, ktorý je tu vždy pre jemu zverených veriacich.

Posviacka obnoveného chrámu v Tokajíku je ďalším míľnikom v živote tejto filiálnej obce. Veriaci, napomenutí ale i povzbudení slovami otca arcibiskupa, posilnení duchovnou silou celej slávnosti, môžu vykročiť na cestu upevňovania svojej viery a jej odovzdávania budúcim generáciám. Posvätený chrám bude iste centrom tohto úsilia. Za všetko Bohu vďaka!

Mária Kotorová
Foto: Milan Groško