Skip to content
Menu
Menu

Vranovský Domov sociálnych služieb má novú prístavbu

Objekt Domova sociálnych služieb (DSS) vo Vranove nad Topľou sa rozšíril o novú prístavbu. Dvojpodlažná budova bude klientom nízkokapacitného zariadenia slúžiť na rehabilitáciu, fyzioterapiu i relaxáciu. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na jej výstavbu z vlastných zdrojov preinvestoval 375-tisíc eur.

DSS vo Vranove nad Topľou, ktorú zriaďuje Prešovský samosprávny kraj, má novú prístavbu. Objekt s úžitkovou plochou 335 m2 si vyžiadal investíciu krajskej samosprávy vo výške 375-tisíc eur a jeho výstavba bola realizovaná v priebehu ôsmich mesiacov – od augusta 2021 do apríla 2022. V utorok 31. mája boli nové priestory zariadenia za účasti predsedu PSK Milana Majerského oficiálne odovzdané do užívania.

„Som rád, že sa nám realizáciou tejto dvojpodlažnej prístavby podarilo zvýšiť úroveň poskytovania sociálnych služieb klientom umiestnených v tomto zariadení. Určite sa tým prispeje k zlepšeniu kvality ich života a celkovo prostredia, v ktorom žijú. Vytvorili sme im tu ideálne podmienky pre výkon sociálnej rehabilitácie a vďaka dennej miestnosti s kuchynkou aj na nácvik ich sociálnych zručností, čo je naozaj skvelé. No nechýba tu ani priestor pre terapeutické činnosti a relaxáciu. Teda všetko potrebné pre maximálny komfort a pohodlie klientov i zamestnancov domova sociálnych služieb,“ vyjadril sa Milan Majerský.

Projekt a samotná realizácia riešili prístavbu k existujúcemu objektu DSS a jeho zmenu v časti prvého nadzemného podlažia pri prepojení na zrealizovanú prístavbu. Prístavbou sa zabezpečilo skvalitnenie výkonu sociálnej rehabilitácie v požadovanom pracovnom prostredí.

Nový objekt je konkrétne riešený v dvoch nadzemných podlažiach. Na prvom sa vytvorili priestory pre terapeutickú – multisenzorickú relaxačnú miestnosť, tzv. snoezelen, a tiež pre rehabilitačnú miestnosť. Jeho súčasťou sú i čistiaca, technická a hygienická časť a ďalej sociálne zariadenie, výťah, ako aj vonkajšie schody. Na druhom podlaží je podesta, denná miestnosť s kuchynkou, ako aj denná časť pre klientov. Taktiež sa tu zriadil sklad a vybudovali ďalšie sociálne zariadenia.

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou vznikol v roku 1990 a aktuálne poskytuje sociálne služby dvadsiatim prijímateľom s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Ide o zariadenie rodinného typu, ktoré charakterizuje zavádzanie nových metód práce s klientmi a informačných systémov, spolupráca s rodinou, vzdelávanie zamestnancov či prechod z úlohového riadenia na procesné, ako aj pestrosť aktivít na úseku priamej činnosti s prijímateľmi sociálnej služby. Medzi jeho poskytované terapie patria Canisterapia, Snoezelen, Fyzioterapia, Oxygenoterapia a Magnetoterapia.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Foto: PSK