Skip to content
Menu
Menu

Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Mosta na Škultétyho ulici v Prešove

Most na Škultétyho ulici je jedným z najvyťaženejších dopravných objektov v Prešove, čomu zodpovedá aj jeho stav. Po dlhých rokoch mu však svitá na lepšie časy. Začína sa jeho rozsiahla rekonštrukcia za viac ako 2 milióny eur.

Zložitá a rozsiahla rekonštrukcia Mosta na Škultétyho ulici umožní väčší komfort vodičom i chodcom, no najmä, zaistí ich bezpečnosť.

„Rekonštrukcia Mosta na Škultétyho ulici je jedna z najväčších investícií mesta Prešov v tomto roku. Most dlhodobo chátral, preto ma veľmi teší, že sa podarilo pripraviť všetko tak, aby sa začalo s jeho rekonštrukciou. Tá je naozaj nevyhnutná, najmä z hľadiska bezpečnosti, preto prosím všetkých, ktorí týmto mostom prechádzajú, o trpezlivosť a ohľaduplnosť,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Stavebné práce na moste potrvajú približne 8 mesiacov. Budú zahŕňať rekonštrukciu cestného nadjazdu spolu s úpravou priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom.

Na rad príde aj obnova chodníkov a revíznych šácht pozdĺž cestnej komunikácie na moste. Nové dažďové vpuste budú napojené na kanalizáciu na Radlinského ulici. Zrekonštruované bude aj mostné zábradlie a rímsy. Počas jednotlivých prác sa bude dbať aj na ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostom, ako aj na potrebné ochranné opatrenia trakčného vedenia.

Po prevzatí staveniska zhotoviteľ začne s prípravnými prácami, ktoré bude možné realizovať bez uzávierky mosta a neobmedzia dopravu vo veľkej miere.

Samotné stavebné práce na moste sa však nezaobídu bez dopravných obmedzení a budú realizované za úplnej uzávierky mosta. Od apríla bude doprava presmerovaná na obchádzkové trasy. Chodci budú prechádzať dočasne vytvorenou lávkou.

Pre uzávierku mosta dôjde na najbližších križovatkách k zmene dopravného značenia – hlavnej cesty. Pôjde o križovatku Škultétyho-Masarykova-Kuzmányho a križovatku Škultétyho-Budovateľská. Na týchto križovatkách budú zmenené aj signálne plány, a to z dôvodu zmeny organizácie dopravy a obchádzkových trás. Vodičov prosíme, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.

Zmeny v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na moste sa dotknú aj liniek mestskej hromadnej dopravy. Počas uzávery mosta nebude premávať trolejbusová linka č. 38 a linky č. 2, 5 a 7 budú premávať po upravených trasách. Linka č. 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka č. 3.

Stavebné práce na moste bude realizovať spoločnosť Eurovia SK, a.s. Cena prác dodávaných spoločnosťou EUROVIA SK, a .s. predstavuje 2 066 753,27 eur vrátane DPH.

Zdroj: presov.sk