Skip to content
Menu
Menu

Záložky do kníh spojili takmer 1000 škôl naprieč Slovenskom a Českou republikou

ZŠ Šmeralova v Prešove sa zapojila do 12. ročníka projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami, a taktiež podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Výmena záložiek do kníh sa stáva každoročnou tradíciou aj na ZŠ Šmeralova. Do 12. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ sa prihlásilo 928 škôl. Z toho 224 z Českej republiky a 704 zo Slovenska. Slovenská pedagogická knižnica ako organizátor projektu, priradila pre ZŠ Šmeralova partnerskú školu ZŠ s MŠ Papradno.

„Veľmi nás potešila spolupráca s touto výnimočnou školou sídliacou v okrese Považská Bystrica. Navzájom sme si vymenili nielen 100 kusov záložiek do kníh vyrobených deťmi v ŠKD, ale aj informácie o škole, o meste Prešov a obci Papradno. Touto cestou ďakujeme aj primátorke mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej za dar v podobe knihy o Prešove pre našu partnerskú školu. Naše poďakovanie patrí aj starostovi obce Papradno Ing. Romanovi Španihelovi za publikácie o obci Papradno,“ uviedla Mgr. Tamara Škovránková, koordinátorka projektu na ZŠ Šmeralova.

Zdroj: presov.sk