Skip to content
Menu
Menu

Zimný štadión skolaudovali, športové kluby už môžu trénovať doma

(ako) – Prešovčania sa po viac ako dvoch rokoch dočkali. Po časových prieťahoch a komplikáciách v priebehu rekonštrukcie je ľadová plocha pre športové kluby aj verejnosť opäť dostupná. Zimný štadión, ktorý bol postavený v roku 1967 je skolaudovaný, bezpečnejší a modernejší, má  novú strechu, ale chýba mu hľadisko.

Objekt dlhodobo chátral a technicky bol už v takom stave, že ho mesto ako vlastník muselo odstaviť. S rekonštrukciou sa začalo v roku 2018 a pôvodný plán bol taký, že obnova potrvá rok.

Mesto sa odhodlalo tento nákladný projekt financovať, hoci bolo jasné, že to bude stáť milióny. Vedenie radnice malo podporu verejnosti, lebo obnova bola nevyhnutná a objekt mal atribúty unikátnej stavby v celosvetovom meradle. Celková cena rekonštrukcie bola 4 876 759,51 eur s DPH. 

Zrejme sme jediná samospráva na Slovensku, ktorá vyčlenila na rekonštrukciu športového objektu takmer 5 miliónov eur z vlastných zdrojov, bez akejkoľvek dotácie zo štátu, eurofondov, či od sponzorov. Nešlo totiž len o záchranu štadióna, ale aj najmä o to, aby mohli deti a mládež bezpečne trénovať na ľade doma v Prešove,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová.

Komplikovaná strecha

Stavebné práce na zimnom štadióne zrealizoval víťaz verejného obstarávania, ktorým je spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. Nosnou časťou rekonštrukcie štadióna bola oprava strechy s plochou 4 300 m², ktorá sa vyznačuje veľmi komplikovanou konštrukciou.

Výnimočnosť tohto vzácneho architektonicko-inžinierskeho diela v slovenskom, ale aj v celosvetovom meradle dokumentuje skutočnosť, že pri porovnaní najvýznamnejších objektov sveta s nosnou strešnou konštrukciou v tvare hyperbolicko-parabolickej predpätej lanovej siete s dvojitou krivosťou, sa na štvrtom mieste na svete nachádza objekt Zimného štadióna v Prešove. Pred nami je už iba Velodróm v Londýne, Aréna v Calgary a Dorton aréna v Raleigh.

Samotná realizácia strešnej konštrukcie trvala približne 8 mesiacov. Koncept technického riešenia pozostáva zo sústavy nosných a predpínacích predpätých lán typu OPEN SPIRAL Strand. Celková dĺžka týchto lán je 9 348 metrov. Lanová sieť je pospájaná so 4 200 kusmi lanových trojsegmentových spojok. Poloha každej spojky je geodeticky zameraná.

Medzi lanovými spojkami v smere predpínacích lán sú osadené oceľové Omega profily, na ktoré bol namontovaný trapézový plech. Na plechy bola uložená bitumenová samolepiaca parozábrana. Súvrstvie pokračuje ďalej tepelnou izoláciou 2 x 100 mm z kamennej vlny a hydroizolačnú funkciu plní zváraná a kotvená TPO fólia.

Všetky kovové prvky sú ošetrené žiarovým zinkovaním. Koncept rekonštrukcie lanovej strešnej konštrukcie je založený na online trvalom monitoringu. Zadané parametre v lanovej konštrukcii budú nepretržite sledované a akékoľvek zmeny budú permanentne analyzované a vyhodnocované. Jedná sa o jednu z prvých SMART konštrukcií tohto typu na Slovensku, vďaka čomu mesto presne vie čo sa s konštrukciou deje a v prípade odchýlok dostáva v reálnom čase od systému upozornenia.

Čo sa na štadióne zmenilo?

V rámci 1. etapy rekonštrukcie zimného štadióna sa podarilo zrekonštruovať aj vstupné priestory štadióna, nové podlahy a oceľové konštrukcie pre nové vstupy do hľadiska.

„Okrem toho boli osadené nové turnikety, ktoré zjednodušia vstup divákov. Osadené je aj nové osvetlenie a vzduchotechnika, čím bude zabezpečené dostatočné odvetranie priestorov zázemia. Vymenené boli aj rozvody vodovodu a kanalizácie a sociálne zariadenia. Na fasáde pribudli nové hliníkové presklenia a vstupy. Rovnako došlo k zmene prístupu k hľadisku, čo by malo zrýchliť presun divákov do hľadiska a naopak,“ informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

Zrekonštruované sú tiež chodníky z východnej strany objektu a verejné osvetlenie. Úpravou prešlo aj parkovisko a zrevitalizovali sa plochy zelene.

Rekonštrukciou prešlo aj hľadisko, ktoré je v súčasnosti pripravené na montáž sedadiel. Tie budú predmetom novej verejnej súťaže. Financované budú prostredníctvom schválenej dotácie z Prešovského samosprávneho kraja.

 

Foto: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.