Skip to content
Menu
Menu

Žobranie nemôže mesto zakázať, ale chce pomôcť matkám s deťmi na ulici

(ako)- Stalo sa bežným koloritom mesta že na uliciach Prešovčania stretávajú žobrajúce deti alebo matky s malými deťmi. Obyvatelia mesta aj návštevníci ich stretávajú v centre aj pri veľkých obchodných centrách vo všetkých častiach mesta. Najčastejšie žiadajú o peniaze a hoci tvrdia, že chcú pomôcť, lebo sú hladní, jedlo odmietajú. Občas si pýtajú peniaze na cestovanie, čo naznačuje, že nie sú obyvateľmi mesta, na lieky alebo plienky. 

Radnica žobranie nemôže zakázať. Nemá na to kompetenciu, ale ponúka matkám s deťmi na ulici alternatívu. Ako informovala tlačová referentka mesta Lenka Šitárová, Odbor služieb pre občanov na radnici už viac ako rok vykonáva monitoring v okolí centra mesta smerom k železničnej a autobusovej stanici a taktiež aj na sídliskách Sekčov a Sídlisko III., najmä v okolí nákupných centier. V mnohých prípadoch žobrú najmä maloleté deti bez sprievodu rodičov, alebo matky s deťmi.

„Vykonávanie terénnej sociálnej práce zamestnancom mesta sťažuje skutočnosť, že žobrajúce sú prevažne osoby z okolitých obcí, zámerne neuvádzajú skutočné meno a adresu, na ktorej bývajú. Navyše, prosba o pomoc je u žobrajúcich osôb veľakrát podmienená závislosťou na omamných látkach,“ vysvetlila Šitárová.

Jedlo a ošatenie zdarma

„Zamestnanci mesta komunikujú s terénnymi pracovníkmi okolitých obcí, aby ich informovali o zistenej skutočnosti s cieľom poskytnutia pomoci prostredníctvom obce, v ktorej tieto osoby bývajú. Je potrebné si uvedomiť, že darovaním finančných prostriedkov tieto osoby prichádzajú k ľahkým zárobkom bez práce, čo značne sťažuje aj terénnu sociálnu prácu,” uviedla Maria Humeníková, vedúca Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

Dodala, že cieľom mesta Prešov je informovať občanov, ktorí takéto osoby v uliciach mesta stretnú, aby ich navigovali tam, kde dostanú jedlo alebo ošatenie zdarma, a uprednostnili túto priamu formu pomoci pred poskytovaním finančných prostriedkov.

Nepodporujte „jednoduchý zárobok“

Radnica už od minulého roku prostredníctvom Územného spolku Slovenského Červeného kríža poskytuje teplé polievky pre deti v nepriaznivej sociálnej situácii, avšak, o túto formu pomoci nebol záujem. Gréckokatolícka charita Prešov naďalej poskytuje pre ľudí bez domova možnosť bezplatne vykonať hygienu a vyprať šatstvo, prípadne za symbolický poplatok. Ponúkajú tiež obedy zdarma. Pomôcť môže aj verejnosť a to zakúpením a darovaním charitných poukazov.

Skúsenosti mestskej polície sú také, že až  90%  žobrajúcich ľudí, sú obyvatelia priľahlých obcí s početnou rómskou komunitou. Samotné žobranie však nie je legislatívne upravené žiadnym zákonom. Ak však ľudia darujú peniaze takým ľuďom, nechcene ich pozývajú do mesta za „jednoduchým zárobkom“, čo negatívne ovplyvňuje výkon sociálnej práce terénnych sociálnych pracovníkov.

Zákon žobranie neoznačuje ako priestupok, preto ho nemôže zakázať ani mesto.