Skip to content
Menu
Menu

Župné stredné školy majú pred 2. kolom prijímačiek voľných 630 miest

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov pre nadchádzajúci školský rok voľných ešte 630 miest. Spolu 72 voľných miest má k dispozícii osem župných gymnázií a 558 miest stredné odborné školy. Druhé kolo prijímacieho konania je naplánované na 21. júna 2022.

Tretí júnový týždeň bude na župných stredných školách prebiehať 2. kolo prijímačiek vyhlásených na nenaplnený počet miest. Pre školský rok 2022/2023 má Prešovský samosprávny kraj na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vytvorených celkovo 5 057 miest, z tých je ešte 630 voľných.

V rámci šestnástich župných gymnázií (z nich tri sú organizačné zložky spojenej školy), v ktorých sa pre nadchádzajúci školský rok vytvorilo 933 miest, má k dispozícii voľné miesta osem z nich. Konkrétne sú to gymnáziá v Kežmarku (9), Levoči (2), Lipanoch (7), Prešove (10), Snine (13), Starej Ľubovni (8), Stropkove (6) i organizačná zložka Gymnázium Spojenej školy v Medzilaborciach (17). Spolu ponúkajú 72 voľných miest.

Stredné odborné školy PSK majú po prvom kole prijímacieho konania voľných 558 miest z celkovo vytvorených 4 124. Voľné miesta hlásia stredné odborné školy vo všetkých trinástich okresoch kraja. Konkrétne v okrese Bardejov je na SOŠ voľných 57 miest, v okrese Humenné 37, Kežmarok 44 a v okrese Levoča osem miest. Stredné odborné školy v okrese Sabinov majú k dispozícii ešte 30 voľných miest, v okrese Medzilaborce 15, Poprad  114 a v prešovskom okrese 121. V stredných odborných školách okresu Snina je stále voľných 27 miest, okresu Stará Ľubovňa 66, v stropkovskom 10 a svidníckom 15 miest. A voľné miesta majú aj stredné odborné školy v okrese Vranov nad Topľou, a to 14.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Napríklad až 42 voľných miest majú budúci stredoškoláci k dispozícii na župných hotelových akadémiách v mestách Bardejov, Humenné, Kežmarok i Prešov, ako aj 44 v prípade odborov zameraných na lesnú výrobu a lesníctvo. Spolu osem voľných miest stále ponúkajú všetky tri župné školy umeleckého priemyslu (Kežmarok, Prešov, Svidník). A až 102 stredné odborné školy zriaďované krajskou samosprávou v odboroch zameraných na oblasť gastronómie – kuchár, pekár, cukrár, čašník/servírka a hostinský/hostinská. Zatiaľ nenaplnené sú aj odbory pripravujúce budúcich operátorov, mechanikov, mechatronikov, inštalatérov, stolárov, automechanikov  i programátorov.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK naplnili voľné miesta vytvorené pre školský rok 2022/2023 po prvom kole prijímacieho konania približne na 88%.  Pre druhé kolo je tak z celkového počtu miest stále k dispozícii 12%. O ich naplnení sa rozhodne 21. júna 2022. Informácie o voľných miestach pre druhé kolo prijímačiek majú stredné školy PSK zverejnené na svojich webových sídlach.

Zdroj: PSK