Skip to content
Menu
Menu

Rezervácia Pralesy Slovenska je realitou. Zavŕšili sa snahy ochranárov, ktoré podporilo vyše 30-tisíc ľudí

Občianske združenie Prales realizovalo v rokoch 2009 – 2015 celoslovenské mapovanie a preukázalo, že sa u nás zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov. Z toho bola až tretina nechránených alebo nedostatočne chránených (neplatil v nich 5. stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody).

Občianske združenie PRALES a WWF Slovensko preto už v roku 2018 vypracovali prvý návrh prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a so štátnym podnikom LESY SR vyrokovali verejný prísľub, že kým sa nedosiahne dohoda o návrhu rezervácie, nebudú lesníci v lokalitách zasahovať. Vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska minulý rok v kampani „Dajme pralesom 5-ku  podporilo 30 759 ľudí a ministri J. Budaj a J. Mičovský pri preberaní petície potvrdili, že s vyhlásením rezervácie súhlasia. Na finálnom návrhu rezervácie spolupracovali organizácie so Štátnou ochranou prírody SR.

Rezervácia Pralesy Slovenska sa schválením Vládou SR stane realitou 1. 12. 2021. Vznikne na 76 lokalitách v rôznych častiach Slovenska s celkovou výmerou 6 462,42 hektárov. Najviac lokalít sa nachádza v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji, no pralesové lokality sú vo všetkých ďalších krajoch Slovenska.

Mnohé doteraz chránila len dohoda medzi Lesmi SR a občianskymi združeniami Prales a WWF Slovensko. Napríklad lokalita Veľký Grič vo Vtáčniku bola v prvom (najnižšom) stupni ochrany, pralesy v Hrochoťskej doline na Poľane či lokalita Drastvica v Štiavnických vrchoch boli len v 2. stupni ochrany, pralesy v Lomnistej, Jasenianskej, Vajskovskej doline v Národom parku Nízke Tatry či pralesy okolí Kráľovej hole len v 3. stupni ochrany, pralesy v Bystrej doline (tiež NAPANT) chránilo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.

Rozhodnutím o ochrane pralesov prispieva Slovensko k plneniu cieľov, ku ktorým sa aj naša krajina zaviazala napr. v Karpatskom dohovore, alebo v Stratégií EÚ o ochrane biodiverzity do roku 2030, podľa ktorej  je „naliehavo potrebné zabezpečiť prísnu ochranu všetkých zvyšných klimaxových lesov a pralesov,“ ktoré majú osobitný význam pre ochranu biodiverzity.