Skip to content
Menu
Menu

Rezort odmenil zdravotníkov z fakultnej nemocnice

(ako) – Pandémia je veľkou skúškou pre celý svet, ale dopady najviac cítia zdravotníci. Rezortné ministerstvo sa ich preto rozhodlo odmeniť.

Ako informovala hovorkyňa FNsP J. A. Reimana v Prešove reáta Cenková, zdravotnícki pracovníci, ktorí počas prvej vlny pandémie COVID-19 pracovali v tzv. prvej línii, resp. v červenej zóne si finančne prilepšia.

„Ministerstvo zdravotníctva SR poukázalo na účet prešovskej nemocnice finančné prostriedky v objeme 381 940 eur. Peniaze prestavujú sumu za celkovú cenu práce (vrátane odvodov). Financie boli prerozdelené medzi 510 zamestnancov a vyplatené v októbrovej výplate. Pri prerozdeľovaní prostriedkov postupovala nemocnica podľa metodických pokynov Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedla hovorkyňa Renáta Cenková.

 

Ilustračné foto: V. Zamborský