Skip to content
Menu
Menu

Vo Varhaňovciach si uctili kňazov Františka a Pavla Dancákovcov

(ako) – V obci Varhaňovce (okres Prešov), za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka a starostky Ľubice Pankievičovej, odhalili v nedeľu pamätnú tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom a rodákom z obce, Františkovi Dancákovi a Pavlovi Dancákovi. Kňazské povolanie si zvolili aj napriek tomu, že v čase socializmu to nebolo jednoduché.

Kto bol Pavel Dancák?

Bol starším bratom. Narodil sa 3. mája 1936 vo Varhaňovciach a veriaci si ho pamätajú ako obetavého a dobrosrdečného kňaza. Pôsobil vo farnostiach Údol, Andrejová a dlhé roky v Novom Ruskove, bol dekanom Trebišovského dekanátu a istý čas pôsobil aj ako riaditeľ Gréckokatolíckeho biskupského úradu v Prešove. Svojím zanietením pre evanjelizáciu ovplyvnil viacerých mladých mužov pre voľbu kňazského povolania.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak a starostka Ľubica Pankievičová, odhalili v nedeľu pamätnú tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom a rodákom z obce, Františkovi Dancákovi a Pavlovi Dancákovi.

Aj jeho synovia a vnuk sú kňazi

Syn Miroslav pôsobil ako gréckokatolícky farár, vysokoškolský učiteľ, rektor kňazského seminára a druhý syn Pavol je vysokoškolským profesorom a vedúcim katedry filozofie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Ovplyvnil aj svojho vnuka Pavla, ktorý bol taktiež vysväteným kňazom.

Osobitnú pozornosť venoval mládeži

V roku 2003 odišiel Pavel Dancák do dôchodku a pôsobil ako výpomocný duchovný v Okružnej, neskôr aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde často spovedal. Počas jeho kňazského pôsobenia boli zrekonštruované mnohé cirkevné objekty, postavené tri nové farské budovy a jeden nový chrám.

Osobitnú pozornosť v pastorácii venoval mládeži a aj počas totalitného režimu organizoval púte, spevokoly, mládežnícke stretnutia a je zakladateľom cyklotúry na Zemplíne, ktorá je veľmi populárna aj dnes. Zapojil sa aj do obnovy gréckokatolíckej cirkvi a bol v kontakte s blahoslaveným Vasiľom Hopkom, s profesorom Michalom Lackom SJ z Ríma a so Štefanom Romanom z Kanady.

Pavel Dancák zomrel 15. mája minulého roka a je pochovaný v Prešove.

Kňaz, publicista aj pedagóg

Mladší brat, gréckokatolícky kňaz František Dancák, sa narodil 9. februára 1939 vo Varhaňovciach. Pôsobil ako duchovný správca vo farnostiach Hrabské a Kružlov. Zastával aj viacero cirkevných funkcií, bol dekanom Bardejovského dekanátu, vicekancelárom arcibiskupského úradu a pracoval aj v rôznych cirkevných komisiách. Počas svojho života bol dôverným priateľom blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka, ktorému bol nápomocný pri obnovovaní gréckokatolíckej cirkvi.

Získal cenu Fra Angelico

Bol aktívnym kňazom, za čo bol neraz ocenený. V roku 2017 získal prestížnu cenu v kategórii slovesného umenia Cenu Fra Angelico.

Ako stavroforný protojerej, titulárny kanonik, publicista, člen viacerých združení a komisií, šéfredaktor časopisov Slovo a Blahovistnik, vysokoškolský pedagóg bol po celý život spätý so severovýchodom Slovenska. So zanietením sa venoval aj dokumentovaniu historických reálií rusínskeho národa. Je autorom 130 knižných publikácií.

Zomrel 18. novembra 2018 vo veku 80 rokov v Bardejovskej Novej Vsi, pochovaný je v Andrejovej.

 

Foto: FB

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA