Skip to content
Menu
Menu

Z prebytku minuloročného rozpočtu dostane dopravný podnik milión eur

Rok 2019 bol pre Prešov finančne veľmi dobrým rokom. Len z podielových daní malo mesto príjem 41 miliónov eur. Celkový príjem bol 93,5 milióna eur. Z nich vznikol prebytok vo výške 3,3 milióna eur a ten poslanci hlasovaním presunuli do rezervného fondu pre rok 2020.

Úrad však vyberal aj miestne dane a celkový objem daňových príjmov sa tak vyšplhal na 50,3 milióna eur. Oproti roku 2018 je to nárast o viac ako 4 milióny. Nedaňové príjmy boli vo výške 9,3 milióna eur. Aktuálna úverová zadlženosť mesta je 19,5 milióna eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 500 000 eur. Mimochodom, na konci roka 2019 mal úrad v rezervnom fonde 5,1 milióna eur a tie presunul do roku 2020. Teraz pribudol ešte prebytok 3,3 milióna eur. To všetko však nebude stačiť na pokrytie nevyhnutných výdavkov. Predkladateľka záverečného účtu mesta, vedúca odboru ekonomiky a podnikania Martina Kolarčíková, zdôraznila, že mesto sa dostáva do núdzového stavu s hotovosťou. Sú tu ešte aj nesplatené záväzky za opravy ciest vo výške 6,5 milióna eur.

Žiadali uhradiť záväzky a podporiť šport

Poslanci v roku 2019 prijali 5 rozpočtových opatrení, ktoré súviseli s investíciami v meste ale primátorka sama rozhodla o 7. Zaujímavé je, že v záverečnom účte mesta, o ktorom včera poslanci rokovali nie sú konkretizované. Ani koľko peňazí, ani na čo sa použilo. Niektorým poslancom sa to nepáčilo. Napríklad František Oľha navrhol, aby sa uznesenie o tom, že primátorka Andrea Turčanová môže vykonávať zmeny v rozpočte bez obmedzenia zrušilo. Tiež navrhol, aby sa z prebytku rozpočtu vyčlenil 1 milión eur na tvorbu fondu športovej infraštruktúry.

Jozef Demčák predložil návrh, aby sa z prebytku rozpočtu uhradili záväzky mesta z predchádzajúcich rokov voči dopravnému podniku vo výške 2,4 milióna eur. „Ak má mesto problém plniť si záväzky, nech zmení zmluvu na dopravnú obslužnosť,“ zdôraznil Demčák, ktorý je aj členom dozornej rady v dopravnom podniku. Podporil ho aj Ľudovít Malaga. „Dofinancujme svoje dieťa. Dopravný podnik ide do veľkých investičných akcií, nemôže ísť dopredu s dlhom,“ argumentoval Malaga pripomínajúc, že táto situácia nie je nová, ťahá sa už roky. Mimochodom, nesplatený záväzok mesta za straty vo verejnom záujme je ešte z rokov 2017-2018. Návrhová komisia sa však ani s jedným návrhom nestotožnila a poslancom predložila pôvodné uznesenie, teda schváliť záverečný účet mesta za rok 2019 bez výhrad s tým, že z prebytku pôjde do dopravného podniku transfer vo výške 1 milión eur. Demčák sa však nevzdal a podal ešte raz protinávrh. Podporilo ho len 5 poslancov z nového klubu Oľano a nezávislí, 2 boli proti a 19 sa zdržali, takže návrh neprešiel. Za pôvodné uznesenie hlasovalo 22 poslancov, 1 sa zdržal a 1 nehlasoval.

Anna Košuthová
Foto: tv7